Noodwoningen

15 oktober 2021

Indien uw woning onbewoonbaar is door brand, ontploffing, overstroming, … en je kan nergens terecht, dan kan er een noodwoning aangeboden worden. Het OCMW beschikt over 25 noodwoningen. De gebruiksovereenkomst is 4 maanden, kan uitzonderlijk nog eens met 4 maand verlengd worden. 

Vraag:
Is het aantal van 25 noodwoningen voldoende?
Wat is de bezettingsgraad?
Wat als het gezin na acht maanden nog niet kan terugkeren naar hun woning? 

Alana Herman
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op dit moment zijn er 25 noodwoningen.
Van die 25 noodwoningen zijn er 18 verhuurd, 5 in herstelling bij het dienstenbedrijf en zijn er 2 beschikbaar om te verhuren. We trachten steeds minstens 5 woningen beschikbaar te hebben om te verhuren. Dit betreft steeds verschillende typewoningen, gaande van studio’s tot 4 slaapkamerappartementen en alles daartussen. Het voorbije jaar zijn we er op geen enkel moment in geslaagd om 5 woningen vrij te houden maar hebben we ook geen enkel moment op 0 vrije woningen gestaan. We hebben wel al aanvragen tot een noodwoning moeten weigeren omdat er geen passend aanbod was. Ook hebben we een gezin moeten laten opsplitsen in 2 verschillende noodwoningen omdat er geen groot genoeg pand ter beschikking was.

Volgend jaar voegt OCMW de noodwoningen toe aan de pool van transitwoningen. De capaciteit per doelgroep blijft behouden maar de vrij te houden buffercapaciteit zal flexibeler kunnen ingezet.

Mensen die een noodwoning huren krijgen van uit het OCMW ook een begeleiding aangeboden. Die is voornamelijk gericht op de herhuisvesting. Deze begeleiding aanvaarden is een voorwaarde om de verlenging van 4 maanden te verkrijgen. Gezien de krapte op de private huurmarkt en de lange wachttijden op de sociale huurmarkt gebeurt het, vaker dan vroeger, dat mensen geen alternatief hebben op het einde van hun tweemaal vier maanden. Indien wij perspectief zien, een toewijs sociale woning in het verschiet, een renovatie die bijna af is, …, kunnen mensen nog langer blijven huren in bezettingsvorm. Wij starten dan nog geen procedures uithuiszetting op.

Indien er geen perspectief is, is het mogelijk dat wij een procedure uithuiszetting opstarten. Op dit moment lopen er zo 4. Zelfs als deze procedures opgestart zijn, blijven wij de huurders maximaal ondersteunen en blijven wij hun helpen zoeken naar alternatieven. De begeleiding voor zittende huurders wordt op geen enkel moment losgelaten.

Het probleem situeert zich voor ons minder op de hoeveelheid noodwoningen maar op de steeds moeilijkere doorstroming naar een verzadigde private huurmarkt en een zeer stroef lopende instroom bij de sociale huisvestingsmarkt.

Rudy Coddens
Schepen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info