Werken Botermarkt Ledeberg

26 oktober 2021

Sedert afgelopen voorjaar zijn de grondwerken aan de Botermarkt te Ledeberg gestart. Dit betekent concreet dat de straat in zone 1  wordt opgebroken voor het aanleggen van het nieuwe rioleringssysteem. Wanneer de rioleringswerken klaar zijn, worden de straat en de trambaan heraangelegd

"Tijdens deze fase is de impact van de werken het grootst. Daarom wordt de Botermarkt en een deel van de Hundelgemsesteenweg afgesloten voor alle verkeer vanaf 19 april tot 29 oktober. Opgelet: deze datums zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer." Het is duidelijk dat eind oktober niet zal worden gehaald.

Vraag:
Kunt u de stand van zaken geven? Wanneer plant men de werken af te ronden?

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Door het vele slechte weer in de zomerperiode is er inderdaad een vertraging opgetreden. Dit heeft als gevolg dat De Lijn er nu naar streeft om op 24 december 2021,  fase 1 afgewerkt te hebben en de Botermarkt te kunnen open stellen.

Er zijn wel nog een aantal technische handelingen uit te voeren die sterk weersafhankelijk zijn en daar een impact op kunnen hebben.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info