Bewonersparkeren tijdens Lichtfestival

18 november 2021

De vijfde editie van het Lichtfestival was alweer een topper, waarvoor mijn uitdrukkelijke waardering voor de schepen en iedereen die er aan heeft meegewerkt. Aan de bezoekerscijfers en de vele positieve reacties hebben we kunnen merken dat de Gentenaars er enorm naar uitkeken. Dankzij het respectvolle publiek is deze editie toch kunnen doorgaan en zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Toen een journalist na afloop vroeg of er zaken zijn die moeten veranderen, antwoordde de schepen “We moeten meer aandacht hebben voor de parkeermogelijkheden van bewoners tijdens het festival. Daar zijn opmerkingen over gekomen.”. Ik was blij om te horen dat u deze vaststelling maakte. Ook ik kreeg die opmerking meermaals van andere centrumbewoners.

Vraag:
Hoe evalueert u de mobiliteitsmaatregelen voor bewoners? Op welke vlakken zijn er nog verbeteringen mogelijk?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Lichtfestival is amper een week geleden. De uitgebreide evaluatie moet nog gebeuren. Binnen 2 weken is er met de verschillende betrokken diensten een evaluatievergadering ingepland.

We kunnen wel al stellen, op basis van het grote bezoekersaantal, dat het Lichtfestival een groot succes was. Ik wil daar collega Storms toch nog even mee feliciteren. Ik heb er zelf ook van genoten.

Een grootschalig evenement dat plaats vindt op het openbaar domein van de stad Gent heeft uiteraard een grote impact. Niet in het minst voor de bewoners, onder andere op het vlak van parkeren.

Om de publiek ruimte zoveel mogelijk vrij te houden van onnodig autoverkeer én de bewoners zoveel mogelijk te ontzien, is ernaar gestreefd om het aantal bezoekers dat met de wagen naar het centrum kwam zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk alternatieven aan te bieden.

Zo zijn er tal van bijkomende fietsenstallingen geplaatst, zijn er extra P&R-parkeerplaatsen gecreëerd, was er een evenemententicket beschikbaar van De Lijn en was er heel wat communicatie rond hoe je best naar het lichtfestival kon komen, o.a. via een speciaal dashboard. Voor bewoners werden er tijdelijk 589 extra bewonersplaatsen gecreëerd rond het parcours om de niet-beschikbare bewonersparkeerplaatsen op en vooral binnen het parcours te compenseren. Daar werd ook breed over gecommuniceerd naar de bewoners.

Die initiatieven waren zeker succesvol. Ruim 55.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het dashboard om informatie op te zoeken over te gebruiken routes en parkeren. Ruim 20.000 fietsers hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke fietsenstallingen in Parking St-Michiels, P Coyendanspark en P Dok. En 12.000 mensen hebben gebruik gemaakt van de P&R.

We wachten nu de verdere evaluatie af. Indien daaruit blijkt dat er moet worden bijgestuurd, zullen we dat zeker niet nalaten.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info