Gegevens inzake verharding

17 november 2021

Dat ontharding één van de maatregelen is die de opwarming van onze binnensteden (het zogenaamde hitte-eiland effect) hoeft geen betoog. Het is dan ook goed dat we hier als Stad Gent werk van maken. Dit gebeurt uiteraard best op vlak van objectieve data. Zo kunnen we bepalen hoe ver we staan en waar we naartoe willen. Inzake verharding zijn Vlaamse cijfers beschikbaar op gemeenteniveau.

Vraag is of er bijkomend ook gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn op straatniveau wat Stad Gent betreft. Om in kaart te kunnen brengen in welke gebieden het goed loopt en waar er desgevallend extra inspanningen aan de orde zijn, willen we resultaat zien.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen leest u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info