Tijdelijke asfaltering

16 december 2021

Bij wegenis- en rioleringswerken is hinder gedurende een zeker periode normaal. Bij de werken in de Spitaalpoortstraat en omgeving lopen de aard en de duur van de hinder evenwel gestaag op. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de moerassige ondergrond in het gebied. Dit heeft vorig jaar al geleid tot schade aan huizen.

Intussen werden de werken tijdelijk stilgelegd in afwachting van een nieuwe uitvoeringsmethode die de huizen moet beschermen. Dit betekent dat de straat er opengebroken bij ligt, wat in winterse omstandigheden bijzonder lastig is. Bovendien blijft het water staan en vrezen de buurtbewoners voor water in hun woningen.

Farys heeft vorige week extra kolken laten aanbrengen om het water te kunnen afvoeren, maar het water moet wel aan de kolken geraken. Daarvoor is het noodzakelijk een tijdelijke asfaltlaag aan te brengen op de werf, nog voor het bouwverlof. Dit zou ook zorgen voor een betere toegankelijkheid van de straat.

Ik weet dat dit niet gebruikelijk is, maar aangezien de werken ook na het bouwverlof niet meteen zullen hervatten, en het mogelijk nog maanden kan duren voor men start met de nieuwe uitvoeringsmethode, lijkt het in dit geval aangewezen een uitzondering te maken.

Vraag:
Bent u bereid deze tijdelijke asfaltering te laten uitvoeren voor het bouwverlof, zodat het risico op water in de huizen verdwijnt, de straat toegankelijk wordt en het overtollige water kan afgevoerd worden? Momenteel is er immers totaal geen infiltratie.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord leest u hier.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.