Zuurstofwijken

16 december 2021

In september werd in de gemeenteraad gedebatteerd over de invoering van de Zuurstofwijken in Gent. 

Vraag:
Hoever staat de voorbereiding van de uitrol, en wat is de voorziene timing per wijk?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf, Dienst Milieu en Klimaat en alle andere betrokken diensten zijn een voorstel tot operationele uitrol aan het opmaken.

Momenteel wordt er gewerkt een aan inhoudelijke nota en een concrete planning. De verschillende elementen zoals bijvoorbeeld het uitdoven van de 2e bewonerskaart, het organiseren van deelhubs en het wegwerken van drempels owv vervoersarmoede worden momenteel praktisch uitgewerkt.

Deze zal binnen het college besproken worden op de stuurgroep LEZ van 4 februari 2022.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.