Boom zoekt grond

7 december 2021

Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose vroeg reeds een tweetal keer naar het project 'Boom zoekt grond'. De schepen gaf in het antwoord op haar laatste vraag daarover het volgende aan: " Indien samenwerking met de Provincie niet mogelijk zou blijken zal de Stad zelf een groepsaankoop organiseren in het winterseizoen 2021-’21. Door de coronamaatregelen hebben we dit jaar immers niet zelf kunnen opnemen."

Vraag:
is er een samenwerking met de Provincie tot stand gekomen? Zo niet, is er een groepsaankoop georganiseerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
We namen naar aanleiding van uw vorige vraag contact op met de Provincie Oost-Vlaanderen, met de vraag of er een groepsaankoop voor particulieren zou worden georganiseerd. De Provincie herneemt de organisatie van de groepsaankoop, maar ook dit jaar blijft de doelgroep professionele land- en tuinbouwers en imkers.

Omwille van de blijvende moeilijke werkcontext van corona, die ook afgelopen jaar een grote impact had op onze Groendienst, hebben we zelf moeten focussen op onze kerntaken. We hebben geen eigen groepsaankoop georganiseerd, zeker ook gezien bleek dat dit niet zo een groot verschil zou maken. De Groendienst heeft de eventuele voordelen van een groepsaankoop voor plantgoed onderzocht die de Stad mogelijk alleen zou organiseren. De Groendienst stelde hierbij echter vast dat de kostprijs voor plantgoed via een groepsaankoop niet veel lager ligt dan wanneer Gentenaars zelf de door hen gewenste planten zouden aankopen.

Mede door die vaststelling zetten we liever maximaal in om de Groendienst zich te laten concentreren op haar kerntaak en haar zelf het goede voorbeeld te laten geven, door zoveel mogelijk bomen op het openbaar domein te planten. Samen met onze partners (Vlaamse overheid, provincie, Natuurpunt, …) mikken we op 150.000 bijkomende bomen op Gents grondgebied deze legislatuur; deze ambitie hebben we ook uitgesproken bij ons engagement met het ondertekenen van het bomencharter (https://bomencharter.be/).

Uiteraard blijven we daarenboven erg inzetten op het sensibiliseren van de bewoners, via de Groendienst en Dienst Milieu en Klimaat, met communicatie rond het belang van bomen. Voorbeelden zijn de organisatie van de geboortebossen, het ontsluiten van de bomeninventaris (https://stad.gent/nl/groen-milieu/bermen-en-bomen/bos-en bomenbeheer) en onze medewerking aan het project rond toekomstbomen van het GMF (https://www.gentsmilieufront.be/toekomstbomen), dat vanaf volgend jaar concreet zal worden.

Ook mensen overtuigen om zelf (inheemse) bomen te planten in hun tuin past daar in. Zoals uit de meest recente Curieuzeneuze-onderzoeken bleek is de verkoeling die biodiverse tuinen bieden ontzettend belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als stedelijke overheid zijn we niet noodzakelijk de meest geëigende manier om zelf een eigen verkoop te organiseren (cfr. supra) maar door communicatie en door bv te mikken op een publicatie in het stadsmagazine hierover willen we er zeker mee voor zorgen om mensen hier warm voor te maken. Hierbij wijzen we graag ook op een partner als Natuurpunt Gent, die jaarlijks een succesvolle bomen-en struikenverkoop aanbiedt en die we graag mee onder de aandacht brengen. Door dit soort samenwerkingen kunnen we samen efficiënt voluit de kaart trekken voor meer Gentse bomen. 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.