Roodborstjesstraat

7 december 2021

Begin juli 2020 heeft collega Peeters een vraag gericht aan schepen De Bruycker omtrent de problematiek van de bomen in de Roodborstjesstraat, meer bepaald wat de impact betrof op de staat van de voetpaden. Die zijn inmiddels gerooid en er zijn nieuwe aangeplant. Ongeveer een jaar geleden zijn vervolgens de voetpaden in de Roodborstjesstraat te Wondelgem heraangelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van dolomiet.

De problemen zijn echter niet van de baan.

De voetpaden liggen niet overal gelijk en her en der zijn er verzakkingen. Op sommige plekken lijkt het op los zand, op andere ligt het dan weer vol keitjes. Ik voeg een aantal foto’s als bijlage bij deze vraag. De staat van de voetpaden dwingt vele weggebruikers op de rijbaan. Het gaat dan voornamelijk over mensen die gebruik van een rollator of rolstoel en (groot)ouders met kinderwagens.

Vraag:
Wat is de oorzaak van de problemen met de voetpaden in de Roodborstjesstraat? Zijn er tijdens de heraanleg fouten gemaakt? Kunt u de toestand ter plaatse door uw diensten laten onderzoeken en mij daarover berichten?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In de Roodborstjesstraat kozen we er voor te ontharden omwille van het feit dat we geen verhard voetpad kunnen aanleggen op voldoende breedte zonder te raken aan de ruimte die we aan de bomen willen geven. Het gebruik van dolomiet zorgt ervoor dat we alles op volledige breedte kunnen uitvoeren in een aaneengesloten geheel. De boordstenen werden vervangen en de opritten werden er vernieuwd.

Het klimaat is flink in verandering. Ook in Stad Gent zijn extremen van temperatuur, neerslag en wind merkbaar. Het is dus nodig om onze stad aan te passen zodat we klaar zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Op die manier blijft de stad ook in de toekomst een fijne en leefbare plek om te leven en te werken. Dit kan door in te zetten op groen en water in de stad, door verharding weg te werken, water vast te houden en te infiltreren.

Bij de heraanleg van het openbaar domein heeft de Stad Gent al geruime tijd aandacht voor de positieve effecten van het uitbreken van overtollige verhardingen. De ontharding zorgt voor betere waterinfiltratie- en buffering, meer groeiruimte voor de bomen en het beperken van het stedelijk hitte-eiland effect. Voor een individuele straat kan dit effect relatief beperkt lijken. Op grote schaal toegepast in meerdere straten is dit belangrijk. We bekijken straat per straat wat de functie van de verharding en mogelijkheden en opportuniteiten zijn.

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zal een controle uitvoeren en terug aanvullen waar mogelijk. Feit is wel dat dolomiet uit fijn en grof granulaat bestaat, dat sowieso voor een stuk ingelopen moet worden. U kan steeds de concrete locatie doorgeven aan Gentinfo (bvb. aan de hand van een huisnummer). Dan kan de dienst gericht kijken voor ev. herstelling/ aanvulling.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.