Leesbevordering bij kinderen en jongeren

16 december 2021

Uit studies (cf. Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog? | Iedereen Leest) blijkt o.a. dat: 

  • Tussen 38% en 60% van de Vlaamse 9- tot 13-jarigen minstens een keer per week een boek of strip leest;
  • Bij de overgang naar het secundair onderwijs de leesfrequentie bij Vlaamse jongeren met 20% daalt voor zij die minstens maandelijks een boek lezen;
  • Op latere leeftijd (14 tot 17 jaar) de leesfrequentie stagneert. Bijna 1 op 3 (31%) leest minstens een keer per week of dagelijks;
  • Vlaamse jongeren in TSO en BSO iets minder frequent lezen;
  • Meer dan de helft van jongeren met een migratieachtergrond minstens wekelijks leest;
  • Maar 1 op 5 van de jongeren in jeugdzorg leest.

Om het lezen te bevorderen bij de kwetsbare jongeren en anderstalige kinderen leveren de Gentse bibliotheken grote inspanningen.

Vraag:
Kan u een overzicht geven van alle initiatieven die tot hiertoe werden genomen?
Welke specifieke acties werden ondernomen m.b.t. anderstalige jongeren en nieuwkomers?
Wat zijn de resultaten van het project om wijkbibliotheken in te zetten om het leren studeren te ondersteunen?
Wat zijn de toekomstplannen om de leesvaardigheid bij deze doelgroepen te verhogen?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen kan u hier lezen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info