Gegevens Gentse arbeidsmarkt

9 december 2021

Tweeënhalf jaar geleden is het arbeidspact gelanceerd. Met dit pact wil het college werk maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en heeft de concrete ambitie om 2500 inactieve of werkzoekende Gentenaars aan de slag te krijgen. Het feit dat alle betrokken stakeholders zich achter dit pact scharen is een absolute opportuniteit en zoals u weet steunen wij vanuit Open VLD het voornemen om meer mensen aan een job te helpen. Dat is immers de beste sociale zekerheid.

Eén van de uitgangspunten was dat de bestaande mismatch op de Gentse arbeidspact moet worden aangepakt. We zitten inderdaad in een situatie waarbij er relatief veel werkzoekenden zijn op een ogenblik waarbij heel wat vacatures niet ingevuld geraken. Ik denk bijvoorbeeld aan de intussen bekende situatie in de horeca maar het gaat uiteraard breder dan die sector alleen.

Beleid, en dat geldt bij uitstek voor initiatieven inzake werkgelegenheid, wordt best gevoerd op basis van data en objectieve parameters. We moeten kunnen peilen waar we staan zodat we desgevallend kunnen bijsturen.

Vraag:
Waar staan we op vandaag met betrekking tot de uitvoering van het arbeidspact? Kunt u voor de drie doelstellingen duiden in hoeverre deze op vandaag zijn gerealiseerd? Zitten we op schema, staan we verder of minder ver dan gehoopt?

Hoeveel openstaande vacatures noteren we vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten tegenover 2020 en 2019?  Hoeveel vacatures raken gedurende lange tijd niet ingevuld?

Wat is de werkloosheidsgraad op vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten tegenover 2020 en 2019? Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige centrumsteden?

Wat is de werkzaamheidsgraad op vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten tegenover 2020 en 2019? Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige centrumsteden?

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

Het antwoord van de schepen leest u hier.
 


 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.