Fietspaden Sint-Denijs-Westrem

17 december 2021

De verkeersveiligheid in Sint-Denijs-Westrem moet worden opgekrikt. Daar is iedereen het over eens. In afwachting van een wijkcirculatieplan moet e.e.a. nu reeds worden bekeken. Zo ontbreken er fietspaden of fietssuggestiestroken in de Vennestraat, Loofblommestraat en op het Gemeenteplein. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Beukenlaan – vanaf De Paardekop tot aan de viaduct over de E40 in slechte staat.

Vraag:
Kunt u deze situaties laten onderzoeken en mij uw bevindingen meedelen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De straten die u vermeldt zullen inderdaad onderwerp van onderzoek zijn in functie van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem. Bovendien kunnen wij u voor de Beukenlaan meedelen dat er een ontwerp is dat voorziet in de integrale heraanleg van de Beukenlaan tussen de Steenaardestraat en Kleinkouterken met fietspaden van twee meter langs weerszijden van de Beukenlaan. Volgens de huidige timing wordt dit dossier in 2025 uitgevoerd.

Wat de overige straten betreft, loopt momenteel de inventarisatiefase. Einde april 2022 staat de eerste wijkmarkt gepland. Op deze wijkmarkt kunnen burgers hun input geven over de knelpunten en uitdagingen in de wijk. In de zomer van 2022 wil het Mobiliteitsbedrijf de finale knelpunten en doelstellingen laten valideren. Nadien gaan ze aan de slag om voor de knelpunten puzzelstukken te ontwerpen. In voorjaar 2023 wordt een tweede wijkmarkt georganiseerd waar de bewoners hun feedback kunnen geven op deze voorgestelde puzzelstukken. De bedoeling is om begin 2024 een definitief Wijkmobiliteitsplan te laten valideren voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee. De uitvoering op het terrein zelf zal pas voor de volgende legislatuur zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.