Mobiliteit Borluutwijk

4 januari 2022

Jaar na jaar zien de buurtbewoners het verkeer in de Borluutwijk toenemen. Niet alleen steeg het verkeer in het algemeen. Vooral het doorgaand verkeer, van en naar St.-Martens-Latem – via het Gemeenteplein/Kleine Gentstraat/Rijsbruggestraat, nam toe.

Daarnaast steeg ook het sluipverkeer dat de Kortrijksesteenweg via de as Kleine Gentstraat / Witbakkerstraat wil mijden (in het bijzonder tijdens de spits van en naar de Kortrijksesteenweg en naar het Gemeenteplein) Daarbij wordt op de as Kleine Gentstraat - Witbakkerstraat ook de snelheidslimiet (30 km/u) vaak niet gerespecteerd. Ook een mobiele snelheidsmeter gaf eerder aan dat de snelheid vaak niet wordt gerespecteerd.

Vraag:
Wordt de wijk rond het Borluut Kasteel ook meegenomen in het Wijkmobiliteitsplan voor St.-Denijs-Westrem?
Kunnen er in de Kleine Gentstraat/Witbakkerstraat metingen en snelheidscontroles gebeuren? (tellussen, onderzoek bestemming verkeer - van/naar)
Hoe, en wanneer, kunnen buurtbewoners voorstellen inbrengen in het proces van het wijkmobiliteitsplan voor St.-Denijs-Westrem?
Welke metingen, simulatie, ontwerpen zullen deze legislatuur nog worden opgemaakt?

Carl De Decker
Gemeenetraadslid

Antwoord:
De grens van het Wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem valt in het zuiden samen met de Kortrijksesteenweg, in het oosten met de spoorweg, in het noorden met de Leie en in het westen met de gemeentegrens. Dat wil zeggen dat de straten rond het Borluutpark (Kleine Gentstraat, Rijsbruggestraat, Witbakkerstraat) inderdaad deel uitmaken van het Wijkmobiliteitsplan.

De voormetingen voor het Wijkmobiliteitsplan vonden plaats in november 2021. De resultaten daarvan worden momenteel nog verwerkt. De volgende onderzoeken werden toen gedaan: kruispunttellingen (onder andere op het kruispunt Rijsbrugge x Kleine Gentstraat en op het Gemeenteplein) en snelheidsmetingen (onder andere op de Witbakkerstraat). Daarnaast vond er in 2019 een herkomst-bestemmingsonderzoek plaats, waarbij er ook verkeer werd geregistreerd ter hoogte van de Kleine Gentstraat.

Momenteel is de inventarisatiefase voor het Wijkmobiliteitsplan van Sint-Denijs-Westrem lopende, dit is een analyse die gebeurt door het Mobiliteitsbedrijf. Eind april 2022 is de eerste wijkmarkt gepland waar bewoners hun input kunnen geven over de verschillende knelpunten en uitdagingen die er zijn in de wijk. De brochure waarin de oproep zal staan, zal voor de paasvakantie in de bussen vallen van de bewoners. Er zullen ook andere mogelijkheden zijn om input te geven (bijvoorbeeld via de stickerborden die in de wijk zullen staan). In zomer 2022 zullen de knelpunten en doelstellingen voor dit plan gevalideerd worden. In het najaar van 2022 zal er door het Mobiliteitsbedrijf gewerkt worden aan puzzelstukken. Deze puzzelstukken zullen de basis vormen van het Wijkmobiliteitsplan. Ook met deze puzzelstukken komen we terug naar de wijk in voorjaar 2023. De inwoners hebben dan opnieuw de kans hun feedback te geven op de voorgestelde puzzelstukken.

De bedoeling is om het finale Wijkmobiliteitsplan voor Sint-Denijs-Westrem gevalideerd te hebben begin 2024. De uitvoering op het terrein zelf en de nametingen zullen moeten wachten tot de volgende legislatuur.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info