Kerkwegel Sint-Denijs-Westrem

17 december 2021

De staat van de Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is een oud zeer. Vorige legislatuur werd al een vraag gesteld over de vele putten die, vooral bij regenweer, voor gevaarlijke situaties zorgen omwille van plassen, modder en gladheid.

De putten in de Kerkwegel werden eender al gevuld en de ondergrond wat gefatsoeneerd. De manier waarop dit laatste gebeurde stuit heel wat buurtbewoners echter tegen de borst.

Vraag:
Kan het onderhoud van de Kerkwegel – die meen ik deel uitmaakt van de inventaris onroerend erfgoed – naast het louter functioneel onderhoud, ook meer structureel en esthetisch aangepakt worden in functie van het dorpsgezicht?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen liet weten dat ze de herstelling fout heeft ingeschat en dat het te grote contrast met het oorspronkelijke materiaal inderdaad niet aanvaardbaar is.

De oorzaak is hier dat het materiaal dat vroeger gebruikt werd voor de halfverharding (rode mijnsteen) vandaag geen optie meer is. Nu moet dit materiaal voorzien zijn van een milieu hygiënische verklaring wat door leveranciers niet kan afgeleverd worden.  Bovendien is dit materiaal niet in het standaard leveringscontract van de dienst op afroep voorzien. De benodigde hoeveelheden voor toepassing op ons grondgebied zijn nl. te klein waardoor ook de aankoop zeer duur zou zijn. De dienst bekijkt momenteel welk materiaal er als alternatief kan aangekocht worden om dit te herstellen in een uniforme kleur en zal de aanleg opnieuw inplannen. Hierna zal het dorpsgezicht weer in ere hersteld zijn zoals het voorheen ook was.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.