Borluutwijk

4 januari 2022

Jaar na jaar zien de buurtbewoners het verkeer in de Borluutwijk toenemen. Niet alleen steeg het verkeer in het algemeen. Vooral het doorgaand verkeer, van en naar St.-Martens-Latem – via het Gemeenteplein/Kleine Gentstraat/Rijsbruggestraat, nam toe.

Daarnaast steeg ook het sluipverkeer dat de Kortrijksesteenweg via de as Kleine Gentstraat / Witbakkerstraat wil mijden (in het bijzonder tijdens de spits van en naar de Kortrijksesteenweg en naar het Gemeenteplein). Daarbij wordt op de as Kleine Gentstraat - Witbakkerstraat ook de snelheidslimiet (30 km/u) vaak niet gerespecteerd. Ook een mobiele snelheidsmeter gaf eerder aan dat de snelheid vaak niet wordt gerespecteerd.

Vraag:
Wordt de wijk rond het Borluut Kasteel ook meegenomen in het Wijkmobiliteitsplan voor St.-Denijs-Westrem?
Kunnen er in de Kleine Gentstraat/Witbakkerstraat metingen en snelheidscontroles gebeuren? (tellussen, onderzoek bestemming verkeer - van/naar)
Hoe, en wanneer, kunnen buurtbewoners voorstellen inbrengen in het proces van het wijkmobiliteitsplan voor St.-Denijs-Westrem?
Welke metingen, simulatie, ontwerpen zullen deze legislatuur nog worden opgemaakt?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het herkomst-bestemmingsonderzoek zal in meer detail geanalyseerd worden in de inventarisatiefase bij de opmaak van het wijkmobiliteitsplan voor Sint-Denijs-Westrem/Afsnee door de resultaten naast andere mobiliteitsdata te leggen.

De eerste analyse van dit onderzoek tonen de volgende resultaten. Met 7 meetpunten in het gebied tussen de Kortrijksesteenweg en de E40 werden de verkeerstromen in kaart gebracht tijdens een ochtend- en avondspits, van 07:00-09:00 en 16:00-18:00.

Voor de Kleine Gentstraat (tussen Rijsbrugge en Vierschaarlaan) bleek dat minstens 53% van het verkeer in de ochtendspits en 54% van het verkeer in de avondspits doorgaand verkeer was en dus geen herkomst of bestemming had in het centrum van Sint-Denijs-Westrem.

De drukste verkeersstroom in het onderzoek werd gemeten op de as Vennestraat-Adelaarsstraat, met in de ochtendspits een aanzienlijk aandeel doorgaand verkeer van minstens 60% in de Adelaarsstraat en 65% in de Vennestraat, respectievelijk minstens 74% en 75% in de avondspits.

Deze cijfers geven aan dat reeds in 2019 het doorgaand verkeer reeds in hoge intensiteit aanwezig was en dit een druk legt op de leefkwaliteit van de bewoners van deze straten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info