Parkingproblematiek Campus Leerdorp

21 februari 2022

Het goedgekeurde Masterplan ‘Campus Leerdorp’ voorziet geen parkeergelegenheid meer op de campus. De schooldirecties werden bij deze beslissing niet betrokken en hebben hun akkoord hiervoor niet gegeven. Hoofdzakelijk in CVO Gent en ook in het DKO komt een groot aantal volwassen cursisten overdag maar vooral ook ’s avonds na hun werkdag nog opleidingen ambachten, bouw, elektriciteit, sanitair of artistieke vorming volgen. Veel cursisten komen met de wagen rechtstreeks na hun werk en brengen het materiaal mee dat ze nodig hebben om hun cursus te volgen.

Het schrappen van de parkeergelegenheid op de site zal leiden tot een grote parkeerdruk in de nabijgelegen straten. Dit zal nefast zijn voor vele buurtbewoners. De directies vrezen dat het schrappen van de parkeergelegenheid, een zeer negatieve impact zal hebben op de inschrijvingen, cursistenaantallen en bijgevolg de werkgelegenheid.

Vraag:
Kan de beslissing om alle parkeergelegenheid te schrappen op de site herbekeken worden?
Waarom werden de schooldirecties niet betrokken?
Er werden meerdere alternatieven voorgesteld die mogelijks een oplossing kunnen bieden. Wat is de stand van zaken?

Mieke Bouve
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De vorige legislatuur beslisten we als stadsbestuur om met onze stad op vlak van mobiliteit een shift te maken. De druk op de beschikbare ruimte was immers al langer een belangrijke zorg van lokale besturen van zo goed als alle centrumsteden in ons land en dat was zeker ook zo in stad Gent.

Om onze stad leefbaar te houden, beslisten we om met de hele stadsorganisatie, dus ook het stedelijk onderwijs, de shift te maken naar duurzame mobiliteit. Dat is zeker geen evidente verschuiving geweest, maar wel een levensnoodzakelijke. Intussen wordt Gent voor deze moedige beslissing ook erkend. Eén aspect van deze shift is het parkeerbeleid.

Voor het stedelijk onderwijs betekent dit onder meer dat een gratis parkeerplaats voor personeelsleden en cursisten geen vanzelfsprekendheid is. Dat was het trouwens voorheen op de meeste schoolsites ook al niet. Op een heel beperkt aantal sites zoals de Offerlaan was er historisch gegroeid wel parkeergelegenheid op de onderwijssite zelf. Gezien de mobiliteitsshift en ook de nood aan capaciteitsuitbreiding en een beter gebruik van de ruimte, werd het plan opgevat om dit te herdenken en eerst te starten met de opmaak van een masterplan dat veel breder gaat dan louter de parkeerproblematiek maar kijkt naar het totale ruimtegebruik op de campus. De implementatie van het parkeerbeleid voor de campus werd tijdelijk on hold gezet, om eerst voor de hele site een masterplan te maken.

Dat plan is intussen af en in dat masterplan engageren we er ons als stad toe om sterk te investeren in de campus aan de Offerlaan. Het is een masterproject geworden met heel veel potentieel. Er wordt minder voorbehouden parkeerruimte voorzien op de site, wel nog voor laden en lossen. Hoewel deze shift – net zoals dat tijdens de vorige legislatuur het geval was – voor sommigen een aanpassing zal vergen, hebben we zeker ook oor voor de bezorgdheden van de scholen en wordt bekeken hoe personeelsleden en cursisten mee kunnen nemen in de mobiliteitsshift of welke andere mogelijkheden er zijn voor wie er geen alternatief is voor de auto. Binnenkort komen er in de buurt bvb wel bijkomende parkeerplaatsen vrij door de beslissing om ook de parking van de campus Prins Filip (Jubileumlaan) open te stellen voor publiek.  Er wordt ook verder in overleg gegaan met de scholen.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info