Wijngaardstraat

18 februari 2022

Ter hoogte van de Wijngaardstraat nr. 61 is er een probleem ontstaan naar aanleiding van recent aangebrachte belijning waardoor parkeergelegenheid is ingericht vlak aan het tuintje van deze woning. Dit veroorzaakt de nodige problemen, onder andere wat de veiligheid betreft.

Er wordt onder meer geparkeerd waar het niet is toegestaan tot in de haag. Maar wagens worden ook geparkeerd tot tegen de muur van het huis, met de neus van de wagen tot in het boordje met gras.

Vraag is waarom er als alternatief geen parkeerplaatsen aan de overzijde van de tuin konden worden voorzien. Want op zich is er geen bezwaar tegen het aanbrengen van belijning en de invoering van betalend parkeren. Alleen is de huidige situatie bijzonder ongelukkig, men begrijpt de locatie van de drie parkeerplaatsen tot tegen de tuin absoluut niet.

Vraag:
Kunt u deze situatie laten bekijken en mij uw bevindingen meedelen? Kan er, in ondergeschikte orde, worden bekeken of er geen paaltjes of veiligheidsbeugels kunnen worden geplaatst die het niet reglementair (en onveilig) parkeren moeten tegen gaan?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De recent aangebrachte belijning en het inrichten van betalend parkeren is een uitvoering van het Collegebesluit dd. 06/09/2018.

Het afbakenen van parkeerplaatsen en inrichten van een betalend regime heeft als voordelen dat de parking kan benut worden door bewoners van de buurt en het wildparkeren verhinderd wordt.

De belijning is zodanig ingericht om een veilige laad- en loszone in te richten voor de school en voldoende parkeerplaatsen voor de buurt. 

Het Mobiliteitsbedrijf zal geen plaatjes of veiligheidsbeugels plaatsen. Het is niet onze bedoeling om in elke verkeerssituatie waar een derde mogelijks in de fout kan gaan preventieve maatregelen te nemen, dit is operationeel niet haalbaar noch wenselijk.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info