Verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein

18 februari 2022

Verschillende fietsers en voetgangers geven aan de verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein niet optimaal is. Zo stopt het voetpad aan de bocht plots en moeten voetgangers zich op het fietspad begeven, met alle risico’s vandien. Ook is het zo dat het fietspad richting Dampoort niet gekleurd is terwijl dit bij de overkant wel het geval is.

Dit is ook veiliger. Ter hoogte van de oversteekplaats dienen fietsers ten andere voorrang te verlenen maar de aanduiding hiervan is suboptimaal. 

Vraag:
Kunt u de gesignaleerde problemen onderzoeken en aangeven welke oplossingen er mogelijk zijn?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De situatie aan de nieuwe gebouwen op het Stapelplein is inderdaad niet duidelijk voor voetgangers. De bedoeling van het ontwerp is dat de voetgangers onder het gebouw door lopen, omdat ze zo weg kunnen blijven van voor de uitrit van de ondergrondse parkeergarage op de R40.  Een mooi concept vanuit verkeersveiligheid, maar de uitwerking van het ontwerp blijkt voor veel voetgangers niet leesbaar. Dit komt doordat het voetpad in kasseien doorloopt voorbij de onderdoorgang waar alle voetgangers eigenlijk in moeten, om uiteindelijk dood te lopen op het fietspad langs de R40.  Ook in de andere richting is de te volgen voetgangersroute niet duidelijk. Zo komen voetgangers daar op het fietspad terecht, wat langs de drukke R40 uiteraard onveilige situaties kan opleveren.  Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt de opties om de voetgangers op die locatie in beide richtingen beter te geleiden.

Op de rijbaan gemarkeerde fietspaden worden door het Vlaams Gewest enkel thv zijstraten rood geschilderd. Zo vallen die risicopunten op het fietspad extra op voor automobilisten. De aanduiding van de voorrang ter plaatse is nagezien en blijkt conform. Voor de oversteekplaats voor fietsers hebben wij aan AWV de vraag gesteld om verkeerslichten te voorzien. AWV liet weten dat dit volgens hen hier niet nodig was.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info