Kledingcontainers

24 februari 2022

Op 24 februari stelde gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot een aantal schriftelijke vragen mbt kledingcontainers in de stad aan de schepen van Netheid.

Vraag:
Kunt u het beleid van Stad Gent duiden aangaande kledingcontainers op het openbaar domein?
Wat is de verhouding van profitsector tegenover de non-profitspelers?
Wat is de evolutie hiervan als je deze bekijkt over de afgelopen jaren (5 – 10 jaar)
Welke organisaties zijn er actief in onze stad?
Wat is de kostprijs om dergelijke containers te mogen plaatsen?

Antwoord:
We willen dat textiel zoveel mogelijk hergebruikt wordt of – indien hergebruik niet mogelijk is – gerecycleerd wordt.

We doen dat door voldoende brengplaatsen te voorzien waar mensen op een vlotte manier hun textiel kunnen afleveren. Dit kan al op de recyclageparken van IVAGO en bij de brengpunten van de kringwinkels. Daarnaast zijn er ook textielcontainers verspreid over de stad.

We hechten ook belang aan de kwaliteit van de inzamelaars: het materiaal moet wel degelijk gaan naar hergebruik of hoogwaardige recyclage. Ook andere elementen, zoals lokale tewerkstelling, transparantie in de keten en duurzaamheid in een bredere zin, trachten we mee te nemen in het beleid.

Voor de inzameling van textiel op de recyclageparken en op openbaar domein werkt IVAGO samen met Kringwinkel Ateljee. Zij plaatsen textielcontainers op openbaar domein en deze locaties worden ook opgenomen in de ophaalkalender van IVAGO. Stad Gent of IVAGO vraagt hier geen vergoeding voor.

Voor de inzameling van textiel op privédomein kan elke organisatie die een aanvraag indient in theorie aan textielinzameling doen. IVAGO maakt met hen een overeenkomst op waarbij ze erkend moeten zijn door OVAM, toestemming hebben van de eigenaar van het privédomein en zich houden aan de bepalingen van het politiereglement. Ook moeten ze sluikstort rond de containers opruimen. Zij betalen geen vergoeding aan Stad Gent of IVAGO om een textielcontainers op privédomein op te stallen.

In 2011 waren er nog tien textielinzamelaars op privéterrein, vandaag zijn dat er nu zes:

Vlaams Inzamelcentrum Textiel
Wereld-Missiehulp
Curitas
Hulpzorg
Mensen Hulp
V.H.S. Europ

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info