Bijgaardepark

21 februari 2022

In de Heirniswijk zijn de afgelopen tijd een dertigtal parkeerplaatsen verdwenen. Dit zou blijkbaar nodig zijn om de doorgang van de brandweer te verzekeren. Het is nochtans zo dat er reeds een brede toegangsweg tot het Bijgaardepark is.

Vraag:
Kunt u toelichten waarom er zoveel plaatsen zijn geschrapt? Is hierover gecommuniceerd met de buurt? 

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In het Bijgaardepark wordt een nieuwe verkaveling opgetrokken (co-housing ‘Bijgaardehof’). Om een brandweerinterventie mogelijk te maken vanuit de Nijverheidstraat ter hoogte van huisnummer 56, dienden hier maatregelen genomen te worden zodat geparkeerde voertuigen de interventie niet zouden belemmeren.

De ontwerpplannen werden besproken binnen het IKZ. Daar gaf de brandweer aan dat een asverschuiving hier gewenst is. Met enkel parkeerverboden bestaat de vrees dat foutparkeerders een mogelijke interventie belemmeren. Het signalisatieplan is een tijdelijke setting tot de Nijverheidstraat integraal wordt heraangelegd (voorlopig gepland in 2024) en deze asverschuiving in het wegontwerp kan worden meegenomen. Een asverschuiving is ook onmiddellijk een snelheidsremmende maatregel.

Er werd ter plaatse gegaan met de projectleider van SoGent, de controleur van DWBW en de brandweer om te zien wat nodig was, met een minimum aan parkeerplaatsvermindering. Er zullen een viertal parkeerplaatsen minder zijn in deze straat na uitvoering van de maatregel.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info