Klachtenprocedure kinderopvang Stad Gent

21 maart 2022

Stad Gent beschikt over een procedure voor het indienen van klachten betreffende de kinderopvang. De klacht kan gericht worden aan de directeur van de Dienst Kinderopvang. Als de klacht ontvankelijk is, wordt binnen de 7 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging verstuurd. Binnen de 25 werkdagen wordt een schriftelijk antwoord bezorgd.

Indien de klager niet akkoord gaat met het ontvangen antwoord of de voorgestelde oplossing, kan hij/zij zich richten tot Gentinfo, de ombudsdienst of de Klachtendienst van Kind en Gezin.

Vraag:
Hoeveel klachten heeft de dienst Kinderopvang ontvangen van 2019 tot nu ?
Hoeveel van deze klachten werden ontvankelijk verklaard en tot welk gevolg heeft dit geleid ?
Worden gegronde klachten verder opgevolgd ? Zo ja, op welke manier gebeurt dit ?
Hoeveel klachten hebben Gentinfo, de ombudsdienst of de Klachtendienst van Kind en Gezin nadien nog ontvangen ?

Alana Herman
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen leest u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info