Voorbehouden parkeerplaatsen elektrische voertuigen

7 april 2022

Meer dan ooit moeten we inzetten op elektrificatie. Ook als het gaat over mobiliteit. Het is dan ook een goede zaak dat Stad Gent voorloper is in Vlaanderen als het gaat over de inspanningen om meer laadinfrastructuur te voorzien. We moeten er, binnen de grenzen van de wegcode, ook alles aan doen om bestuurders van elektrische voertuigen exclusief toe te laten om hun voertuig te parkeren op de voorziene plekken om te laden. Daar vestigde ik eerder al uw aandacht op

Gemeenteraadslid Christope Peeters nam onlangs kennis van een bijzonder privaat initiatief waarbij een bedrijf een grote laadinstallatie plaatst op privaat domein, zijnde een privé parking. Het bedrijf geeft daarvoor een stuk van de parkeerruimte op. Kunnen er op de openbare weg parkeerplaatsen worden voorbehouden voor elektrische voertuigen (die aan het laden zijn) via een installatie op privaat domein?

Vraag:
Is dat wettelijk mogelijk? Zo ja, zal u hierop inspelen? Graag verneem ik uw visie in deze.

Antwoord:
Stad Gent zet volop in op de elektrificatie van de mobiliteit en heeft hiervoor verschillende projecten lopende. We zijn dan ook terecht trots dat we een voorbeeldfunctie hebben in Vlaanderen.

Alle parkeerplaatsen aan een laadpaal in Gent zijn exclusief voorbehouden voor elektrische voertuigen en in sommige gevallen voor elektrische autodelers of elektrische taxi's.
Stad Gent is ook grote voorstander van private laadpalen op privaat domein en reikt subsidies uit als deze publiek toegankelijk gemaakt worden. 

De vraag of er op de openbare weg parkeerplaatsen kunnen voorbehouden worden voor het elektrisch laden via een privatieve installatie en of dit wettelijk mogelijk is, hangt af van de randvoorwaarden.
Doorgaans moet er in dergelijke gevallen een laadkabel op of boven het voetpad (of deel van het woonerf) komen om tot het voertuig in kwestie te geraken. Dergelijke opstellingen zijn niet toegelaten volgens het Gentse politiereglement.
Ook oplossingen met een kabelgoot in het voetpad worden niet toegelaten door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Zo is het bv. evenmin toegelaten om in het voetpad een regenafvoerpijp te voorzien.
Vanuit praktisch standpunt zijn er een aantal relevante minpunten, waardoor we dergelijke initiatieven niet kunnen toelaten, zelfs mocht een oplossing geboden worden die wel mogelijk is volgens het politiereglement: Stad Gent kan (wettelijk) geen voorbehouden parkeerplaats ten nominatieve titel inrichten voor de eigenaar/gebruiker van dit privaat laadpunt.
Bij heraanleg van straten kan geen rekening gehouden worden met dergelijke laadoplossingen, waardoor er mogelijks geen parkeerplaatsen resteren t.h.v. dergelijke private laadpunten. 

Wat wel kan en zelfs vanuit Vlaanderen ondersteund wordt, is dat men op privaat terrein laadinfrastructuur en voorbehouden parkeerplaatsen voorziet en die publiek toegankelijk maakt, al was het maar voor een gedeelte van de dag.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.