Antiparkeermaatregel

7 april 2022

Collega Van Pee bracht schepen van mobiliteit in het verleden reeds, middels een schriftelijke vraag, op de hoogte van de problematiek betreffende de inrit van de garageboxen gelegen te Gontrodestraat 106. De inrit wordt vaak belemmerd door geparkeerde voertuigen waardoor een antiparkeermaatregel zich opdringt. 

De schepen gaf in zijn antwoord aan dat de betrokkene een aanvraag diende te doen om dergelijke maatregel in te voeren, waarna het mobiliteitsbedrijf een onderzoek voert en de aanvrager vervolgens in kennis stelt. De aanvraag is daarop effectief gebeurd.

Vraag:
Wat is de doorlooptijd van dergelijke aanvragen?
Welke antiparkeermaatregelen zijn mogelijk om in dergelijke gevallen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf behandelt aanvragen voor anti-parkeermaatregelen of APM volgens een vaste procedure. Het volledige proces kan een aantal maanden in beslag nemen. In eerste instantie wordt bepaald of de aanvraag ontvankelijk is, indien dit het geval is, beoordeelt een dossierbeheerder de aanvraag. De keuze voor een bepaald type anti-parkeermaatregel wordt bepaald aan de hand van de situatie ter plaatse. 

De voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn raadpleegbaar via de website.

Indien na een aanvraag, bijkomende informatie nodig is om aan te tonen dat voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, wordt de burger hierover gecontacteerd. Burgers reageren meestal niet meer eenmaal ze de info over de voorwaarden hebben ontvangen, aangezien men dan weet dat hun aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info