Betalingstermijnen en digitalisering

6 mei 2022

In de beleidsnota van schepen Coddens staat onder meer de volgende passage: “We nemen als centrumstad een voortrekkersrol op in het stimuleren en implementeren van digitale oplossingen. We blijven proactief inzetten op een volledig digitaal aankoopproces, van bestelling tot factuur.

Zo garanderen we een correcte en tijdige betaling aan onze leveranciers en verhogen we geleidelijk aan de efficiëntie van onze werking. We engageren ons om het klantenkrediet te beperken tot 30 dagen. ” In 2019 haalde de Stad Gent al een percentage van 53% digitale facturen, waarvan 19% e-facturen en 34% pdf-facturen.

Het is inderdaad van bijzonder groot belang dat facturen van leveranciers en dienstverleners aan Groep Gent tijdig worden betaald. Dat is meer dan ooit nodig, gelet op de voortdurende crisis waarin onze bedrijven en dienstverleners zich bevinden sedert de lente van 2020.

Vraag:

Hoever staan we in de omslag naar een volledig digitaal aankoopproces? Welke percentages hebben we in dat verband gehaald in 2020 en 2021?

Hoe staat het met die geleidelijke verhoging van de efficiënte van de interne werking?

In hoeveel procent van de gevallen slagen we erin om het klantenkrediet te beperken tot 30 dagen?

Wat is de gemiddelde betalingstermijn? Zijn er uitschieters te noteren? Zo ja, over welke termijnen gaat het dan en wat zijn hiervoor de redenen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het antwoord van de schepen kan u hier lezen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info