Verkeerssituatie Sint-Lievenspoortstraat

6 mei 2022

Tijdens de commissie MEO van april 2022 bevroeg gemeenteraadslid Christope Peeters de schepen van mobiliteit aangaande de verkeerssituatie in de Sint-Lievenspoortstraat. Peeters bracht toen onder meer aan dat het logischer zou zijn om het verkeer naar de ring rechtdoor te laten gaan via de Brusselsepoortstraat. Daar wonen veel minder mensen, en rijdt al een tram. Ook zwaar verkeer zou beter langs die kant rijden. In het antwoord van de schepen meldde deze onder meer dat dit de doorstroming van het tramverkeer zou bemoeilijken.

Bij toeval is het momenteel zo dat al het verkeer door de Brusselsepoortstraat moet, gelet op heraanleg van de Sint-Lievenspoortstraat. Onder het motto meten is weten, vormen deze werken een uitgelezen kans om e.e.a. te onderzoeken. We kunnen de doorstroming meten en het effect van de huidige omleiding evalueren.

Vraag:
Wordt e.e.a. op dit ogenblik in beeld gebracht? Zo ja vanaf wanneer is men dit aan het doen? Zo nee, waarom niet en kan dit alsnog gebeuren zodat we beschikken over objectieve gegevens om vervolgens de discussie over een eventuele aanpassing van de verkeersmaatregel op basis van feiten te kunnen voeren?

Antwoord:
Meten is inderdaad weten. De meting moet echter representatief genoeg zijn. De rechtsaf aan de Brusselsepoortstraat (naar Keizersvest) blijft tijdens de werken verboden. Verkeer richting Sint-Lievenspoort wordt via de Krevelstraat opnieuw naar het einde van de Sint-Lievenspoortstraat geleid. Het voorgestelde onderzoek zal ons dus weinig bruikbare conclusies opleveren. We gaan dit onderzoek dus ook niet uitvoeren.  

Bovendien zijn we van mening dat meer autoverkeer op tramsporen het omgekeerde is dan wat we nodig hebben om het openbaar vervoer in Gent terug op een hoog niveau te krijgen. 

Zoals vorige keer al uiteengezet, was het oorspronkelijk de bedoeling om zelfs eenrichtingsverkeer in te voeren in de Brusselsepoortstraat om zo de tram staduitwaarts vrije bedding te geven. De huidige regeling was dus een compromis, waarbij de tramdoorstroming er zeker niet 100% verzekerd is. We gaan de route waar de tram rijdt niet verder verzwaren, met het risico dat auto’s de tram minutenlang doen stilstaan, dat parkerende en manoeuvrerende auto’s de trams ophouden, dat er geladen en gelost wordt op de sporen en dat de tram mee staat aan te schuiven met de autostroom, met als gevolg een eerder ondermaats gebruik van de tram. 

De beste manier om het autoverkeer in de St-Lievenspoortstraat en in de binnenstad nog verder uit te dunnen is verder inzetten op de alternatieven, te voet gaan, fiets én openbaar vervoer. In het toekomstig net van De Lijn zal de tram 2 een echte stadsregionale lijn worden, die zal rijden van Evergem, over Wondelgem (met de P&R daar), Van Beverenplein, Rabot, Korenmarkt, Zuid naar Gentbrugge (met de P&R) en uiteindelijk Melle Leeuw. Het is en blijft belangrijk om het gebruik van deze lijn te doen toenemen en dat kunnen we het best doen door van deze lijn ook een zeer stipte, vlotte en betrouwbare lijn met hoog aanzien te maken. Om dit te verwezenlijken lijkt me eerder onderzoek aangewezen over hoe we meer auto’s van de tramsporen kunnen krijgen, i.p.v. er op.  

Tot slot geven we ook nog mee dat we voor de omgeving van de Sint-Lievenspoortstraat bekijken of er andere maatregelen mogelijk en/of wenselijk zijn om de leefkwaliteit te verhogen. Dit is momenteel in onderzoek.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info