Geluidsnormen evenementen

19 mei 2022

Recent kreeg de Dekenij Verenigd Drongen, organisator van de Drongense stadskermis, van de diensten te horen dat ze een avond van hun programmatie zouden moeten schrappen, omwille van nieuwe regels qua geluidsnormen. Amper een maand voor de start van de kermis was dat voor hen niet meer mogelijk, hun programmatie lag uiteraard al vast. Daarnaast zou het ook jammer zijn, de stadskermis in Drongen is een breed gedragen evenement, dat al vele jaren erg goed georganiseerd wordt. 

Uiteindelijk bleek de ongerustheid gelukkig niet nodig. Het zou om een misverstand bij de dienst gaan, over de reikwijdte van de aangepaste regelgeving. Die zou enkel gelden voor evenementen op privaat domein. Een misverstand kan uiteraard voorvallen, maar het lijkt goed om dat ook snel weer de wereld uit te helpen. Zeker nu de organisatoren van stadskermissen en andere evenementen na twee moeilijke jaren uitkijken naar een ‘normale’ editie. Daarnaast lijkt het ook aan te raden om vanuit de stad contact op te nemen met organisatoren die mogelijk wel de impact zullen voelen van nieuwe regels m.b.t. geluid, om te vermijden dat ze hierdoor verrast worden.

Vraag:
Kan u bevestigen dat de stadskermis Drongen en bij uitbreiding ook de andere stadskermissen en diverse evenementen op het openbaar domein zich geen zorgen moeten maken over aangepaste – en voor hen nog onbekende – regelgeving qua geluid?
Zal er over deze nieuwe regels proactief gecommuniceerd worden naar de bij de stad gekende organisatoren die hier mogelijk onder vallen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
We kunnen uitdrukkelijk stellen dat er geen nieuwe regels zijn voor kermissen of andere evenementen op het openbaar domein betreffende geluidsnormen. Dit is ook snel rechtgezet voor Drongen Kermis.

Wel kwamen er nieuwe richtlijnen voor elektronische versterkte muziek op privaat domein. Een korte historiek.

In de (corona) zomer van 2021 werden er tot acht afwijkingen per maand per locatie toegestaan, wat voor sommige locaties leidde tot veel klachten uit de omgeving. Daarom maakten verschillende stadsdiensten gezamenlijk een evaluatie waarbij één van de aanbevelingen het beperken van het aantal afwijkingen was. Voor deze (post-corona) zomer 2022 geldt als richtlijn maximum vier afwijkingen per maand per locatie, met een maximum van twee aaneensluitende dagen.

Bij de aanvraag van stadskermis Drongen was er onduidelijkheid dat deze richtlijnen enkel voor privaat domein gelden. Dat werd snel uitgeklaard. Evenementen die doorgaan op het openbaar domein vallen niet onder de aangepaste richtlijn voor zomer 2022.

Deze zomer wordt opnieuw een speciale zomer, met enerzijds de terugkomst van alle pre-COVID events en festivals (zoals de Gentse Feesten) en anderzijds de verderzetting van heel wat nieuwe initiatieven die werden gelanceerd wegens en tijdens de coronapandemie. Na deze zomer volgt opnieuw een evaluatie.

Aangezien het geen nieuwe regelgeving is maar louter een richtlijn, wordt er niet proactief gecommuniceerd naar organisatoren. De milieuwetgeving (hoofdstuk 6.7 van VLAREM II) stelt dat er een afwijking aangevraagd moet worden bij het college van burgemeester en schepenen voor activiteiten met elektronisch versterkte muziek. Het college beslist over de aanvraag en de eventuele voorwaarden. Organisatoren kunnen net als vorige jaren hun aanvraag indienen, waarna zij een gemotiveerde beslissing van het college ontvangen.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

 

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info