Camping Stropke

16 juni 2022

In het begin van deze legislatuur was er heel wat te doen over het al dan niet blijven bestaan van camping Stropke. Een tweetal jaren terug besliste het college van burgemeester en schepenen dat het contract, dat met de uitbater destijds werd afgesloten en zou verlopen in 2023, toch zou opengebroken worden voor een nieuwe termijn, mits een aantal bijkomende voorwaarden.

Vraag:
Wat is de stand van zaken, werd er ondertussen een nieuw contract ondertekend door alle partijen? Graag wat duiding als het kan.

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen kan u hier lezen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info