Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

16 juni 2022

Een van de voorwaarden voor het toekennen van een parkeerplaats voor personen met een handicap is dat de aanvrager in het bezit is van een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont.

Vraag:
Wat bedoelt men precies met ‘bezit’ ? Als de aanvrager een bedrijfswagen heeft, voldoet dit dan ook?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Met in het 'bezit' wordt er bedoeld dat de wagen op naam van de aanvrager moet staan of op naam van een persoon die op hetzelfde adres als de aanvrager woonachtig is.

Het Mobiliteitsbedrijf heeft tot op heden nog geen aanvragen ontvangen van personen die rijden met een bedrijfswagen. Indien dergelijke aanvraag ons bereikt, zal de aanvraag dezelfde procedure volgen als bij een aanvraag met de eigen wagen. Mits de persoon met de beperking voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van een mindervalide parkeerplaats kan dit geen probleem vormen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.