Fietspad in de Beukenlaan te St Denijs Westrem

31 mei 2022

Het fietspad in de Beukenlaan te St Denijs Westrem ligt er zeer slecht bij. Bij hevige regenval moeten de fietsers uitwijken en komen ze op het rijvak van de auto’s terecht. Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties.

Vraag:
Kan dit stuk van het fietspad aangepakt worden ? Zo ja, binnen welke termijn zal dit gebeuren?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Dit fietspad langsheen de Beukenlaan is opgenomen in een heraanleg dossier. Deze zone wordt in de heraanleg uitgerust met een gescheiden fietspad.

Samen met deze heraanleg wordt ook de afwatering aangepakt waardoor de waterstagnatie opgelost zal zijn. Ik vraag aan de diensten of er hier met beperkte middelen iets aan kan verholpen worden. Gelet op de beperkte budgettaire middelen is het niet opportuun om hier riolering en kolken aan te leggen die op korte termijn in het geheel worden aangepakt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info