Evaluatie fietsstraten

8 juni 2022

Gemeenteraadslid Veli Yüksel vroeg bij de burgemeester recent de cijfers op aangaande overtredingen door autobestuurders in fietsstraten. In de 22 Gentse fietsstraten zijn er op drie jaar tijd 180 boetes uitgedeeld aan automobilisten wegens het inhalen van fietsers. Daarnaast waren er uiteraard ook snelheidscontroles. 

Uit de cijfers blijkt dat de meeste inbreuken op het inhaalverbod plaatsvonden in drie straten, met name De Halve Maanstraat, Coupure Links en de Henegouwenstraat.

Meten is weten en Veli pleit dan ook voor een grondige evaluatie van de fietsstraten. Is het aantal ongevallen met fietsers er gedaald, hoe zit het met de snelheidsovertredingen, wat zijn de bevindingen van de gebruikers (zowel autobestuurders als fietsers)? Zijn er straten waarbij we het statuut van fietsstraat best terugdraaien? Zijn er straten die deze legislatuur nog kunnen worden ingericht als fietsstraat?

Vraag:
Bent u bereid om een grondige evaluatie van de fietsstraten uit te voeren?
Zo ja, binnen welke termijn ziet u dergelijke evaluatie uitgevoerd te hebben?  Welke evaluatiecriteria dienen daarbij volgens u zeker meegenomen te worden?
Indien niet, vanuit welke overwegingen?

Antwoord:
Een uitgebreide evaluatie van de fietsstraten is ons inziens niet noodzakelijk gezien er al veel onderzoek is gebeurd rond fietsstraten.

Zo publiceerde Fietsberaad in 2021 nog een rapport rond fietsstraten waarbij ook een uitgebreide bevraging werd georganiseerd. Bijna 7000 gebruikers (zowel fietsers als automobilisten) gaven hierbij hun mening over 17 fietsstraten en 3 fietszones in 13 Vlaamse steden en gemeenten. Voor Gent waren zowel de Coupure Links als de Halvemaanstraat – Visitatiestraat opgenomen in de bevraging en werden er 687 respondenten geteld.

Voor de Coupure Links waren de resultaten zeer positief waarbij respectievelijk 87% en 83% van de respondenten aangeeft dat het comfortabel en veilig fietsen is in de fietsstraat. De minste score op de 6 gestelde vragen over hoe de fietsstraat ervaren wordt, is degene waarbij 30% van de respondenten aangeeft dat auto’s niet voldoende rekening houden met fietsers. Dit betreft dan o.m. het inhalen door autoverkeer. Voor de Halvemaanstraat – Visitatiestraat gaven respectievelijk 75% en 67% van de respondenten aan dat het comfortabel en veilig fietsen is in de fietsstraat. 61% van de respondenten geeft echter ook aan dat auto’s niet voldoende rekening houden met fietsers, een cijfer dat sterk te wijten is aan het feit dat het brede straatprofiel uitnodigt tot inhalen.

De resultaten bevestigden onze eerdere observaties en klachten die we hierover al ontvingen. Naar aanleiding daarvan zijn we dan ook op zoek gegaan naar maatregelen om de straat visueel te vernauwen. Zo werkten we in de fietsstraat van de Vroonstallestraat voor het eerst met een middenmarkering. Deze zal ook worden toegepast in de fietsstraat van de Groendreef – G. Willemotlaan waarvan de plannen voor de toplaagvernieuwing reeds werden goedgekeurd op het college. Later dit jaar zal er ook nog een middenmarkering worden aangebracht in de Halvemaanstraat – Visitatiestraat. We zullen deze nieuwe maatregelen uiteraard ook verder opvolgen.

Naast het rapport dat door Fietsberaad zelf werd opgemaakt, doen we zelf ook regelmatig observaties en tellingen in verschillende fietsstraten en werken we momenteel ook aan een oefening rond de ideale breedte van fietsstraten en straten tout court.

Je kan dus wel stellen dat de fietsstraten al op verschillende manieren zijn en worden geëvalueerd. 

Meer handhaving op de naleving van de regels in alle Gentse fietsstraten zou de fietservaring in deze straten mogelijk ook nog kunnen verbeteren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.