Vroonstalledries

3 juni 2022

In juni 2021 stelde gemeenteraadslid Stephanie D'Hose een vraag over de slechte staat van de Vroonstalledries en omgeving, meer bepaald of daar op korte termijn een toplaagvernieuwing mogelijk is, zodat de straat weer veilig en comfortabel wordt voor alle gebruikers. Het gaat concreet om het traject Botestraat (vanaf de overweg van tramlijn 1 tot aan de Vroonstalledries) – Vroonstalledries (tussen de Botestraat en de Sint-Markoenstraat, inclusief de vluchtheuvel op het kruispunt Vroonstalledries-Vroonstallestraat).

Schepen voor mobiliteit Watteeuw antwoordde toen dat er een onderzoek lopende was naar de nutsleidingen onder de straat. Daarnaast moet de Vroonstalledries ook in relatie gezien worden tot de reeds geplande werken in de Evergemsesteenweg, aangezien beide verkeersassen niet tegelijkertijd aangepakt kunnen worden.

Vraag:
Is het nutsonderzoek ondertussen afgerond? Zo ja, welke conclusies leverde dat op voor de mogelijkheden qua heraanleg van de Vroonstalledries en omgeving?
Wat is de meest actuele timing van de werken aan de Evergemsesteenweg?
Op welke termijn kan het stuk Botestraat-Vroonstalledries een nieuwe toplaag of heraanleg krijgen?

Antwoord:
In de Botestraat (tussen de spoorweg en de Vroonstallestraat) zijn de nutswerken ondertussen afgerond. Daar plannen we de vernieuwing van de voetpaden en de toplaag. De voetpaden staan gepland in de lente van 2023. De toplaag volgt wellicht pas in het najaar van 2023 of misschien zelfs in 2024. Een integrale heraanleg staat hier niet gepland.

In de Sint-Markoenstraat en de Vroonstalledries zijn de nutswerken ondertussen ook afgerond. In de Sint-Markoenstraat werd in oktober 2020 al een deel van de toplaag in asfalt aangepakt. Een stuk van de Vroonstalledries (tussen Botestraat en Sint-Markoenstraat) zal mee aangepakt worden met de Botestraat (zie hierboven).

De werken aan de Evergemsesteenweg starten op 16 augustus 2022 en duren tot het zomerbouwverlof van 2024. De planning van de werken (incl. fasering en praktische info) werd reeds toegelicht op een informatievergadering.


Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info