Telewerk

23 juni 2022

Tijdens het vragenuurtje van 27 september 2021 stelde gemeenteraadslid Veli Yüksel een vraag ivm telewerk. Schepen Van Braeckevelt antwoordde dat vanaf 1 oktober 2021 medewerkers in een voltijds werkregime 3 dagen per week op kantoor verwacht worden. Er gingen middelen uitgetrokken worden om mogelijkse kosten te compenseren.

Een medewerker krijgt €2/telewerkdag  met een maximum van € 20/maand (netto). Gezien het telewerkbeleid nieuw is in onze organisatie, ging men een evaluatie plannen eind 2021.

Vraag:
Wat heeft de evaluatie opgeleverd?
Welke conclusies worden getrokken?
Wat is de  telewerkpolicy voor de Gentse ambtenaren?
Hoeveel medewerkers van Stad Gent hebben in 2021 beroep gedaan op de tegemoetkoming?
Wat is het bedrag dat werd uitbetaald in 2021?
Hoeveel medewerkers hebben er in eerste helft van 2022 beroep gedaan op een tegemoetkoming?
Welk bedrag werd er reeds  in 2022 uitbetaald aan medewerkers voor telewerk? 

Antwoord:
Gezien de telewerkvergoeding pas werd ingevoerd in mei 2021, gaan deze cijfers over 2 onvolledige jaren en kunnen we hier dus nog geen conclusies uit trekken. Verdere monitoring en kwalitatief onderzoek zal nodig zijn om tot juiste conclusies te kunnen komen en eventuele bijsturing.

In bijlage vindt u de policy telewerk. Deze werd goedgekeurd door het CBS en het VB op 1 juli 2021. Hierin wordt ingegaan op het waarom van telewerk, wat telewerk precies is en wie kan telewerken. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van de arbeidsvoorwaarden en de tijdsregistratie en welke ondersteuning er is voor de telewerkers. Er is hierbij aandacht voor Veiligheid en Welzijn maar ook voor privacy en informatiegevoeligheid. Ook over de vergoeding en de verzekering wordt toelichting gegeven.

Ik geeft u graag al mee dat we in de nieuwe werkcontext voluit gaan voor een goed evenwicht tussen optimale dienstverlening en sterke teamwerking. We streven naar gemiddeld 2 dagen telewerken per week. Medewerkers krijgen hiervoor een telewerkvergoeding, digitale ondersteuning én we hebben als werkgever oog voor hun welzijn.

We communiceerden hier steeds duidelijk naar de medewerkers en gebruikten voornamelijk MIA. De info vindt u hier: https://mia.gent.be/dw_site/08d450d0721436ed566301f4d886f895.php

De telewerkvergoeding in cijfers:

Meer dan de helft van de medewerkers heeft in 2021 en 2022 getelewerkt. Het aantal getelewerkte dagen per medewerker was heel divers, gaande van 1 dag sinds de invoering van de telewerkvergoeding tot meerdere dagen per week.
In 2021 deden 3.867 personeelsleden van stad en OCMW Gent een beroep op de telewerkvergoeding. Het stadsbestuur besteedde 148.106€ aan de uitbetaling van de telewerkvergoeding.
In de eerste helft van 2022 deden 4.016 personeelsleden van stad en OCMW Gent een beroep op de telewerkvergoeding. Het stadsbestuur besteedde het stadbestuur 247.114€ aan de uitbetaling van de telewerkvergoeding.

Het telewerkbeleid startte formeel al in september 2021. Door de aanhoudende coronacrisis en toen geldende covidmaatregelen konden onze medewerkers pas sinds april 2022 effectief naar een nieuw evenwicht in thuiswerk en kantoorwerk. Om deze reden is de evaluatie van het telewerkbeleid nog even uitgesteld zodat de medewerkers dit voldoende kunnen uitproberen en toepassen. We hebben bewust experimenteertijd voorzien zodat elk team een nieuw en werkbaar evenwicht kan vinden.

Heel wat teams zijn ondertussen aan de slag gegaan met de ‘teamwijzer’ om goeie afspraken te maken rond de toepassing van de telewerkpolicy op vlak van evenwicht werk-privé (bereikbaarheid, beschikbaarheid), teamcohesie (communicatie en zorg voor elkaar) en het realiseren van de team- en individuele doelstellingen.

In het najaar organiseren we een eerste kwalitatieve bevraging bij medewerkers met telewerkbare taken binnen de departementen FM en HR omdat deze departementen mee in het piloot-traject zitten van het project Telecontent in samenwerking met de UGent. Dit zal verlopen via een intervisieworkshop.

Binnen dit project worden diverse acties georganiseerd en tips gegeven met focus op voldoende bewegen, gezonde voeding en geluk op de thuiswerkplek n.a.v. de lancering van de telewerkpolicy.

Op basis van deze kwalitatieve bevraging en de evaluatie van de acties zullen we bekijken welke zaken we verder kunnen implementeren in de organisatie.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info