Verkeerslichten Victor Braeckmanlaan

23 juni 2022

Veel bezorgde ouders en het onderwijspersoneel van de basis- en middelbare school van het  Sint-Janscollege verplaatsen zich te voet of met de fiets langs de Victor Braeckmanlaan op weg naar school. Bovendien zijn er tijdens en buiten de schooluren nog vele zwakke weggebruikers die zich verplaatsen naar het zwembad en het park aan de Rozebroeken.

De algemene verkeersveiligheid wordt door de bezoekers en de buurtbewoners ervaren als voor verbetering vatbaar en het plaatsen van een verkeerslicht op de Victor Braeckmanlaan ter hoogte van de Rozebroeken zou alvast een positief effect kunnen bewerkstelligen voor de verkeersveiligheid.

Vraag:
Is de Schepen bereid om een  verkeerslicht te plaatsen op de Victor Braeckmanlaan ter hoogte van de Bromeliastraat en ingang Rozenbroeken ter bevordering van de verkeersveiligheid? Ziet de schepen nog andere opties om de verkeersveiligheid te optimaliseren in de buurt van de Rozebroeken en het Sint-Janscollege?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Momenteel zijn het Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Gent in gesprek over een optimalisatie van deze oversteek voor voetgangers en fietsers. Er worden enkele concrete concepten afgewogen aan elkaar en ook onderzocht naar infrastructurele haalbaarheid. Stad Gent neemt hier de trekkersrol in op. Er wordt verwacht dat er in het najaar resultaat zal zijn over wat er concreet mogelijk is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info