Geldmunt en tramhalte

5 juli 2022

Het wegdek in de Geldmunt ligt er erbarmelijk bij, De Lijn voorziet om in augustus 2022 de sporen in de bochten ter hoogte van het Gravensteen en de Lange Steenstraat te vervangen. Tegelijkertijd zal het wegdek ter hoogte van de nieuwe sporen  opnieuw aangelegd worden en waar de sporen niet worden vervangen zal het wegdek hersteld worden.

De Geldmunt is zowel de verbinding naar het St Lucasziekenhuis als naar het woonzorgcentrum Domino. Vele bezoekers van beide zorginstellingen zijn slecht te been. Toegankelijkheid is nu net één van de zwaktes van de Geldmunt. Dit geldt ook over de toegankelijkheid van de tram aan het Gravensteen.

Vraag:
Hoe zal het wegdek in de Geldmunt aangelegd en hersteld worden ? De huidige verschillende types wegdek ogen niet mooi. Bovendien kunnen de fietsers er met moeite rijden en voor rolstoelgebruikers is het helemaal niet  praktisch.
Welke opties zijn er om de toegankelijkheid van de tram op die locatie (tijdelijk) te verbeteren?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Ik verwijs graag naar het antwoord op mondelinge vraag in het vragenuurtje van de gemeenteraad april jl. Daar werd een gelijkaardige vraag gesteld.

De toestand van het wegdek in deze straat is inderdaad niet goed. De Lijn is verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegdek tot 1 m buiten de tramsporen. Heel wat wegen met tramsporen in onze stad zijn toe aan grondige vernieuwing of herstel. Ook de Lijn is zich daarvan bewust en doet het mogelijke. Onze diensten volgen samen met De Lijn herstelwerken op.

Vanaf augustus 2022 voert de Lijn herstelwerken uit aan de bocht en de wissels t.h.v. het Veerleplein, een gedeelte van de Geldmunt en de bocht naar de Langesteenstraat. Daarbij wordt ook het wegdek weer in goede staat gebracht. Waar de sporen niet worden vervangen zal men het wegdek herstellen. Dit zou reeds gebeurd zijn eind juni-begin juli.

Gelet op het cultuurhistorisch karakter van de omgeving worden de herstellingen naast de sporen uitgevoerd met dezelfde materialen. Voor een wijziging in materiaalsoort is de aanvraag van een omgevingsvergunning en advies van erfgoedinstanties noodzakelijk.

Een loper in uitgewassen beton zoals in het midden van de sporen was het maximale dat destijds (10 jaar geleden) kon bedongen worden. Door de opeenvolgende herstellingen bestaat het wegdek uit verschillende materialen.  Dit is inderdaad niet het meest esthetische, maar dit zal enkel aangepakt worden bij een grondige heraanleg.

De cluster Veerleplein/Geldmunt is nu opgestart in fase onderzoek voor een integrale heraanleg. De heraanleg zal dus zeker niet meer voor deze legislatuur zijn. Ook de inpassing van verbeterde halte infrastructuur en een verbetering van de toegankelijkheid van de tram op deze locatie wordt meegenomen bij de integrale heraanleg.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info