Bladzakken

25 augustus 2022

Door de aanhoudende hitte en droogte verliezen heel wat bomen hun bladeren. Het is alsof ze reeds in herfstmodus gaan. Vanaf het najaar kunnen bewoners van welbepaalde straten gratis composteerbare bladzakken aanvragen bij Ivago. 

Vraag:
Kan er, in overleg met Ivago,  overwogen worden dat men dit jaar vroeger bladzakken kan aanvragen en verkrijgen?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Voor de ophaling van volle bladzakken start IVAGO nu al voor het tweede jaar op rij een week vroeger dan voorheen. Dat betekent dat de ophaling dit jaar start in de week van 10 oktober, telkens op de dag van de gft-ophaling, in plaats van pas in de tweede helft van oktober. De aanhoudende droogte is zeker een argument geweest om ook dit jaar vroeger te starten met de ophaling van de bladzakken.

Het aanvragen van 20 bladzakken is dit jaar mogelijk sinds 29 augustus. De aanvragen worden (tussentijds) afgesloten op 18 september. De bestelde bladzakken worden bij de burgers thuis afgeleverd tussen 23 september en 5 oktober. Gentenaars die meer bladzakken nodig hebben, kunnen die nog bestellen tot 2 december.
Die timings kunnen dit jaar niet meer worden aangepast, aangezien er een grootschalige denkoefening en allerlei afspraken met verschillende stakeholders mee gepaard gingen / gaan. IVAGO dient voor de timing van de aanvragen en de bedeling van de bladzakken rekening te houden met tal van factoren: de redactie, het drukken en verzenden van het drukwerk over de bladzakken, de agenda van het maatwerkbedrijf dat de bladzakken verdeelt, de planning met de ophaalploegen, … Last-minute aanpassingen aan de timings voor het aanvragen en verdelen van de bladzakken hebben dus vérgaande gevolgen, waardoor de hele operatie van de bladzakken in het gedrang dreigt te komen.

Concluderend: Ja, Gentenaars kunnen opnieuw vroeger bladzakken aanvragen en de bedeling start midden september, maar nog verder vervroegen is niet haalbaar.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info