Heraanleg straten Bourgondische wijk

25 augustus 2022

Enkele straten in de Bourgondische wijk zijn in slechte staat. Het gaat om kasseistraten die op vandaag niet meer veilig zijn voor fietsers en voetgangers. Dit door de vele oneffenheden en gaten die zorgen voor valpartijen. Steeds meer fietsers beginnen de rijbaan te mijden en kiezen voor het voetpad.

Hoewel dit ergens te begrijpen valt, kan dit absoluut niet de bedoeling zijn aangezien dit verboden is en bovendien de veiligheid nog meer in het gedrang brengt. Daarnaast is het zo dat er aan de huizen aanzienlijke trillingshinder optreedt wanneer vrachtwagens (bijv. IVAGO) door de straat rijden. De vraag is dus of de straten in deze wijk, en het gaat hierbij voornamelijk over de Maria Van Bourgondiëstraat en de Karel de Stoutestraat in navolging van de Muinkparkwijk op korte termijn kunnen worden aangepakt, zodat er opnieuw veilig gewandeld en gefietst kan worden. 

Vraag:
Zijn bovengenoemde straten opgenomen in de planning? Zo ja, wanneer komen deze aan de beurt? Zo nee, waarom niet? Kunnen er in afwachting van een definitieve heraanleg reeds een aantal quick wins worden gerealiseerd die de situatie tijdelijk kunnen verbeteren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van de schepen leest u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info