Doven verlichting voormalig bibliotheekgebouw

28 september 2022

Wegens de grondige verbouwingen van Administratief Centrum Zuid werd de stedelijke dienstverlening tijdelijk verhuisd naar het voormalige bibliotheekgebouw. Blijkt dat in quasi het volledige gebouw de verlichting ’s avonds laat, lang na de openingsuren, nog brandt.

De Stad Gent levert momenteel heel wat inspanningen om het energieverbruik in haar gebouwen snel terug te dringen. 

Vraag:
Is er een aanwijsbare oorzaak (interventie, activiteit,…) waarom de verlichting op dat moment nog brandde?
Kan u a.u.b. de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat de verlichting gedoofd wordt zodra ze niet meer noodzakelijk is? Welke afspraken bestaan daarover?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Bij heel wat Gentenaars is de alertheid toegenomen om mogelijke energie-verspilling tegen te gaan. Dat is een goede zaak voor het milieu en inderdaad ook voor het budget van de Stad. Uw melding werd dan ook met de nodige spoed en zorg bekeken. Het blijkt hier enerzijds niet zozeer om een onzorgvuldigheid te gaan waardoor het licht is blijven branden op een moment dat er geen ambtenaren aanwezig waren, maar het is evenmin de bedoeling dat er structureel zoveel lichten blijven branden eens het gebouw volledig zal afgewerkt zijn.

In kader van het Lichtplan is in 2018 beslist om verlichting van de sokkel van het gebouw te voorzien zodat het glazen volume van de voormalige bibliotheek ’s avonds een transparant en doorzichtig volume zou blijven. In het concept werd daartoe een circulaire energiezuinige verlichting langs de ramen op het gelijkvloers voorzien.

De aansturing van deze aparte kring werkt echter nog niet zoals het moet. De werken aan het gebouw, in het bijzonder de technische installaties in de toren, zijn nog niet opgeleverd en de aannemer moet de automatische schakeling van de verlichting nog finaliseren. Hierdoor is de verlichting niet geoptimaliseerd en brandde de voorbije tijd de kantoorverlichting soms wanneer dit niet gewenst is.

De aannemer is gevraagd de regeling dringend aan te passen zodat de verlichting in de toren na kantooruren uitgeschakeld wordt en de verlichting op het gelijkvloers tot middernacht (samen dus met de monumentenverlichting) aangeschakeld blijft. Dit in afwachting tot de correctie werking van de circulaire LED-verlichting aan de ramen.

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info