Bouwproject Zondernaamstraat

30 september 2022

In de Dampoortstraat staat het leegstaande gebouw van de in Gent toch wel legendarische voormalige winkel in verf, behang, vloer- en raambekleding Winsel. De achteruitgang geeft uit op de Zondernaamstraat. Daar bevond zich de parking voor de winkel, maar zijn er ook garageboxen, die door buurtbewoners gebruikt worden. Aan de kant van de Zondernaamstraat verrees al een bouwproject, van 17 nieuwbouwwoningen.

Bij buurtbewoners is er wat onrust over een bijkomend bouwproject in dit bouwblok, mogelijk studentenhuisvesting, waarbij weinig of geen parking voorzien zou worden. Men vreest zo een dubbel negatief effect op de parkeerdruk in de buurt: de auto’s uit de garageboxen die sneuvelen komen dan op straat terecht, net als vermoedelijk een deel auto’s van de nieuwe bewoners. Ook voor de handelaars uit de Dampoortstraat zou dat een groot nadeel inhouden. Het grote binnengebied zou zich uitstekend lenen tot het aanleggen van een buurtparking, waardoor de Dampoortstraat voorbehouden zou kunnen worden voor shop&go-plaatsen, buurtbewoners toch voldoende parkeermogelijkheden zouden hebben en er opportuniteiten rijzen qua vergroening en ontharding van de omliggende smalle straten.

Vraag:
Is er bij de stad reeds informatie gekend over een bijkomend bouwproject in het binnengebied tussen de Zondernaamstraat en de Dampoortstraat?
Is er al contact geweest tussen de parkeermakelaar en de eigenaar van de site, m.b.t. het inschakelen van de parkeerplaatsen van de voormalige winkel via het Parkeerplatform? Zo ja: met welk resultaat? Indien niet: kan dit alsnog bekeken worden? Ziet u mogelijkheden om hier alsnog een buurtparking aan te leggen?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In je vraag verwijst u naar het bouwblok Dampoortstraat, Zonder-Naamstraat, Pijndersstraat en Warandestraat. Voor dit bouwblok zijn er diverse projecten uitgevoerd of nog in procedure. Deze projecten zijn door verschillende ontwikkelaars geïnitieerd en hebben ook niet hetzelfde projectgebied.

Concreet gaat het over:

Een in 2016 vergunde en in uitvoering zijnde verkaveling in het binnengebied van het bouwblok (Dampoortstraat – Zonder-Naamstraat – Pijnderstraat – Warandestraat).  De ‘parkeerplaatsen en garageboxen in het binnengebied’, waarvan sprake in uw vraag, zijn/waren ook gelegen binnen de contouren van deze verkaveling. Deze verkaveling is integraal vergund en uitvoerbaar. Deze site komt daarom niet in aanmerking in een zoektocht naar buurtparkeren
Voor de voormalige site van Winsel (Dampoortstraat 55-59), Maison Jules (63-71) en de panden 53 en 61 ligt momenteel een project met 72 studentenkamers (op de verdiepingen) en 3 handelspanden voor. Op 15 juni 2022 werd dit project ook op een buurtinfomoment door de ontwikkelaar toegelicht. Het mobiliteitsprofiel van het project is afgestemd op het toekomstig gebruik van de site en conform de parkeerrichtlijnen van de stad. Gezien de contouren van het project (gelegen aan de straatzijde, geen connectie met binnengebied) komt deze site niet in aanmerking in een zoektocht naar buurtparkeren en zijn hiervoor geen acties ondernomen. Gezien de contouren van dit project (gelegen aan de straatzijde, geen connectie met binnengebied) komt deze site niet in aanmerking in een zoektocht naar buurtparkeren en zijn hiervoor geen acties ondernomen.

Zoals u merkt uit mijn antwoord voldoen de genoemde project volledig aan de geldende parkeerrichtlijnen. Mogelijkheden voor een eventuele buurtparking zouden – zoals u zelf aangeeft - in het binnengebied van deze bouwblok moeten worden gezocht, maar zoals ik al aangaf is voor dit gebied al in 2016 een deze verkaveling al in verleend en werd de optie voor een buurtparking toen niet meegenomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info