Laadpunten publieke parkings

28 september 2022

Volgens het Klimaatplan van de Vlaamse Regering moet vanaf 2029 elke nieuw nieuwe wagen in Vlaanderen elektrisch aangedreven zijn. Het wagenpark wordt hierdoor jaar na jaar groener, om zo te voldoen aan de vooropgestelde normen. Omwille hiervan staan we voor enorme uitdagen, zeker qua voorzien van voldoende laadpalen. Onze stad is op dit gebied een voortrekker in Vlaanderen. We mogen daar best fier op zijn, maar ook zeker niet berusten in de situatie, er zullen nog heel wat inspanningen geleverd moeten worden.

De parkeergarages in beheer van de stad zijn reeds voorzien van enkel laadpunten maar door de stijgende verkoop van elektrische en hybride wagens zal de vraag naar laadmogelijkheden alleen maar toenemen. 

Vraag:
Hoeveel laadpunten zijn er in de publiek toegankelijke parkings in beheer van de stad? Graag een overzicht per parking.
Wat is de bezettingsgraad van de laadpunten in deze parkings? Graag ook cijfers per parking voor de piekmomenten.
Voorziet de stad een uitbreiding van de laadpunten in deze parkings?
Zo ja, in welke parkings en binnen welke termijn?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Momenteel is het reeds mogelijk om in de volgende parkings van het Mobiliteitsbedrijf, een elektrische wagen op te laden: parking Sint-Michiels (2), parking Reep (2) en parking Sint-Pietersplein (2).

De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Michiels was het voorbije jaar gemiddeld 3,4 voertuigen/dag. De gemiddelde oplaadtijd voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Michiels was het voorbije jaar 4,30 uur. De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Michiels was het voorbije jaar het hoogst in september 2022 met 4,6 voertuigen/dag.

De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Reep was het voorbije jaar gemiddeld 1,9 voertuigen/dag. De gemiddelde oplaadtijd voor de oplaadplaatsen in parking Reep was het voorbije jaar 5,17 uur. De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Reep was het voorbije jaar het hoogst in mei 2022 met 2,6 voertuigen/dag.

De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Pietersplein was het voorbije jaar gemiddeld 3,3 voertuigen/dag.
De gemiddelde oplaadtijd voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Pietersplein was het voorbije jaar 4,28 uur . De bezettingsgraad voor de oplaadplaatsen in parking Sint-Pietersplein was het voorbije jaar het hoogst in maart 2022 met 4,2 voertuigen/dag.

Daarnaast zijn in de meest recente parkings Ledeberg (10) en Het Getouw (10) de laadpalen reeds operationeel.

De laadpalen in parking Ledeberg gingen in dienst vanaf 3 juni 2022 (opening parking). In de periode van 1 juni 2022 tot 1 oktober 2022, hadden er 262 laadsessies plaats voor een totaal verbruik van 4.544 kWh (gemiddeld 2,2 voertuigen/dag; gemiddeld 17,3 kWh/laadsessie; gemiddeld 5,80u oplaadtijd)

De laadpalen in parking Het Getouw gingen in dienst vanaf 5 juli 2022 (opening parking). In de periode van 1 juli 2022 tot 1 oktober 2022, hadden er 25 laadsessies plaats voor een totaal verbruik van 472 kWh (gemiddeld 0,3 voertuigen/dag; gemiddeld 18,9 kWh/laadsessie; gemiddeld 2,30u oplaadtijd )

Voor eind 2022 plaatst Stad Gent structureel in alle stedelijke parkings bijkomende laadinfrastructuur.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info