Nieuwe ledborden

5 oktober 2022

De komende maanden zal de Stad Gent ongeveer 100 digitale borden, die aanduiden hoeveel vrije parkeerplaatsen er nog in de ondergrondse parkings zijn, vervangen. In de plaats komen 50 nieuwe, slimmere en strategisch geplaatste modellen, die bestuurders onder meer ook naar de park-and-rides leiden. 

Afgelopen weekend is gemeenteraadslid Carl De Decker naar Gent Centrum gekomen voor de dag van de Klant en stelde deze enkele zaken vast die voor verbetering vatbaar zijn die de bereikbaarheid van onze stad zouden ten goede komen.
Het lijkt opportuun dat de teksten positiever en verwelkomend worden gecommuniceerd. In de zin van de mensen van harte welkom te heten in onze stad en te vermelden hoe het centrum en de parkings/park-and-rides het best te bereiken zijn.
Verder is er een grotere flexibiliteit wenselijk om snel de juiste info over te maken. Momenteel is bijvoorbeeld de B401 tijdelijk afgesloten met grote  files tot gevolg op de hoofdtoegang tot ons centrum. Het lijkt algemeen aangewezen dat de borden sneller aangepast worden afhankelijk van de werken die in de buurt uitgevoerd worden en vooral de alternatieven duidelijk gecommuniceerd worden afhankelijk van de beschikbaarheid van de alternatieve toegangswegen. Vaak wordt vastgesteld dat ook de alternatieve wegen dichtslibben en ook deze info moet sneller gecommuniceerd worden en sneller alternatieven gesuggereerd worden.

Vraag:
Concreet wenst Carl dus te vragen om bij de  digitale borden mijn suggesties in overweging te nemen om de inhoud positief en flexibel te maken.

Antwoord:
De installatie van de nieuwe digitale verkeersgeleidingsborden is nog volop lopende. Indien de voorziene planning kan worden aangehouden, zullen zo goed als alle borden tegen eind dit jaar operationeel zijn. Deze nieuwe borden zullen meer flexibel kunnen worden ingezet dan de oude installatie:

Ten eerste staan de nieuwe borden op strategische locaties om gemotoriseerd verkeer te informeren en toe te leiden naar zowel ondergrondse parkeergarages als P&R’s. De huidige installatie focuste vnl. op de parkeergarages.
Ten tweede is een groot aandeel van de nieuwe borden full-led. Deze borden kunnen meer flexibel worden ingezet t.o.v. V/M/X-borden. Naast de parkeerbezetting van parkings en P+R’s kunnen deze borden in de toekomst ook gebruikt worden om volgende zaken op weer te geven:

  • Informatie over belangrijke wegenwerken
  • Informatie over belangrijke evenementen
  • Reistijden-informatie

Tenslotte zal er met het systeem ook beter kunnen worden ingezet op dringende boodschappen, of real-time informatie. Ten eerste kunnen de nieuwe borden via 4G sneller worden aangestuurd dan de oude installatie. Ten tweede is ook de software gebruiksvriendelijker.  

De komende maanden en volgend jaar zullen de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf inzetten op de programmatie van boodschappen op deze nieuwe borden. Deze programmatie zal doorheen de tijd steeds optimaler worden, dankzij ervaring en feedback o.a. zoals die van gebruikers zoals u. Want los van de technische mogelijkheden die de nieuwe borden nu bieden, is het programmeren van scenario’s op dergelijke full-led borden telkens een evenwichtsoefening. Om de leesbaarheid te garanderen is het aantal tekens beperkt. Dit betekent dat we prioriteiten moeten stellen, en weloverwogen dienen te kiezen welke boodschap wanneer op welk bord verschijnt. De afweging wordt onder andere gemaakt op basis van onderstaande principes.

Parkeerinformatie blijft de eerste prioriteit voor deze digitale borden. Ze zijn dan ook verspreid over de belangrijkste invalswegen en officiële aanrijroutes van de P+R’s en parkeergarages.
Verkeersinformatie (zoals real-time calamiteiten of informatie omtrent wegenwerken) zal worden opgenomen voor zover nog ruimte is naast parkeerinformatie. Tijdens de werken wordt gecommuniceerd over de duurtijd van de werken en ev. alternatieve routes. In het geval van werken op de B401 is het zo dat de meest optimaal gelegen borden om info over deze werf te geven degene op de snelwegen zijn, deze worden aangestuurd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, tevens uitvoerder van deze werf.
Statische boodschappen zoals ‘Welkom in Gent!’ kunnen theoretisch worden weergegeven, maar gezien de vele informatie die we willen weergeven betreffende parkeren, omleidingen enz. is dit niet wellicht niet mogelijk. Alles moet leesbaar blijven op de beperkte tijd dat men dit bord passeert. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info