TikTok

10 maart 2023

Meer en meer overheden nemen maatregelen tegenover het populaire Chinese sociale netwerk TikTok, omwille van bezorgdheden omtrent gegevensbeveiliging. De Europese Commissie en het Europees Parlement gingen eerder al over tot een verbod om TikTok te installeren op werktoestellen, ook de webtoegang werd geblokkeerd. 

De Vlaamse overheid besliste op 9 maart om dezelfde maatregelen toe te passen, mede op advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE). Ook federaal minister van justitie Vincent Van Quickenborne riep al op om op basis van deze adviezen een richtlijn uit te vaardigen voor federale ambtenaren.

Vraag:
Ziet u risico’s voor de Stad Gent, haar vertegenwoordigers en haar ambtenaren door het gebruik van TikTok op zakelijke toestellen?
Wat is de policy van de Stad Gent hierin?
Zal de stad overgaan tot gelijkaardige maatregelen als bij andere overheden, namelijk een verbod op het installeren van TikTok op werktoestellen en het blokkeren van de toegang tot het Chinese sociale netwerk?

Ziet u risico’s voor de Stad Gent, haar vertegenwoordigers en haar ambtenaren door het gebruik van TikTok op zakelijke toestellen?

Wat is de policy van de Stad Gent hierin?

Zal de stad overgaan tot gelijkaardige maatregelen als bij andere overheden, namelijk een verbod op het installeren van TikTok op werktoestellen en het blokkeren van de toegang tot het Chinese sociale netwerk?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Klik hier voor het volledige antwoord van de schepen.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info