Stadsloop

5 juni 2023

Op zondag 21 mei namen enkele duizenden mensen deel aan de stadsloop. De stadsloop is een van de vele wandel- en loopinitiatieven in Gent, en zeker een die Gent mee op de kaart zet als absolute loopstad. Over de fly-over lopen is dan ook een unieke ervaring, zo heeft gemeenteraadslid Christophe Peeters van horen zeggen…

Behalve de vele positieve commentaren van deelnemers en bezoekers, bereikten Christophe ook enkele kritische bemerkingen. De marktkramers die elke zondag markt houden op het Sint-Michielsplein bleken niet verwittigd te zijn, en moesten last minute van plaats veranderen.

Daarnaast vernam Christophe van enkele lopers – en hij was er zelf ook getuige van – dat er regelmatig fietsers over het parcours reden. Een tussen de vele lopers zigzaggende maaltijdkoerier zorgde bijvoorbeeld voor een erg gevaarlijke situatie op een smaller stuk van het parcours. Ook al is het in de praktijk niet evident om fietsers te weren van een parcours van die lengte, het is belangrijk voor de veiligheid van de lopers.

Vraag:
Zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de marktkramers bij de voorbereiding op de volgende editie?
Heeft de organisatie voldoende ingezet op het weren van fietsers van het parcours? Welke maatregelen zouden er op dat vlak nog getroffen kunnen worden?

Antwoord:
Het parcours van een loopwedstrijd wordt niet vergund met een vergunning Inname Openbaar Domein. Het College van Burgemeester en Schepenen vergunde enkel de inname van het Sint-Pietersplein voor dit evenement.

Het parcours werd vergund bij wijze van burgemeestersbesluit op 10/05/2023.

De verkeersmaatregelen die bij een parcours genomen worden, worden door de politie in coördinatie met de expertise van het Mobiliteitsbedrijf, opgelegd. De handhaving van overtredingen op de verkeersmaatregelen is een politiebevoegdheid, onder bevoegdheid van de burgemeester.

Uw bezorgdheid over het correct informeren van marktkramers geven we mee aan de diensten Feesten en Ambulante Handel voor volgende edities.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info