Diversiteit binnen het politiekorps

13 juni 2023

Begin deze maand legde een nieuwe lichting agenten de eed af. Dankzij een gemoderniseerde aanwervingsprocedure en de duidelijke keuze van de stad Gent om in te zetten op de aangroei van het Gentse politiekorps, telt ons korps vandaag meer agenten dan ooit tevoren.

Deze aangroei komt alle Gentenaars ten goede, uiteraard op het vlak van veiligheid, maar ook qua zichtbaarheid en nabijheid van de Gentse politie. Het politiekorps bestaat nu uit 1.118 actieve agenten, er zijn daarnaast ook 199 burgers in dienst. De Gentse politie heeft al langer de ambitie om het korps maximaal een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, dat wil zeggen divers op alle vlakken. De Gentse bevolking is o.a. erg divers qua afkomst, vele Gentenaars hebben een migratieachtergrond.

Vraag:
Hoeveel agenten met een migratieachtergrond zijn er momenteel aan de slag binnen de Gentse politie? Kan men op dat vlak een positieve evolutie vaststellen? Graag de cijfers voor de periode 2016-2023. 

Zet de Gentse politie d.m.v. haar rekruteringsbeleid nog altijd sterk in op de ambitie om het korps een afspiegeling te laten zijn van de Gentse maatschappij? Welke gerichte acties en maatregelen treft men op dat vlak naar Gentenaars met een migratieachtergrond toe?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord met overzicht leest u hier.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info