Onderhoud kasteel Claeys-BouŁaert

13 juli 2023

Het Centrum voor Jonge Kunst (CJK) is sinds 2000 gehuisvest in het kasteel Claeys-Bouüaert. Tot op vandaag werd het onderhoud, met uitzondering van de zomervakantie, gedaan in opdracht van de Stad Gent door een private partner. Hieraan zou vanaf 1 september 2023 een einde komen omwille van besparingen. Er zou nog éénmaal per week twee uur gepoetst worden. Het poetsen van de ramen, éénmaal per jaar, wordt eveneens geschrapt. 

Het CJK heeft zijn eigen werking, maar ondersteunt ook diverse lesmomenten van de Academie voor Beeldende Kunst en vanaf 1 september ook lesmomenten van het DKO De Kunstbrug. De leerlingen van alle ateliers maken gebruik van alle ruimtes die tot hiertoe door een firma worden gekuist. De beslissing om nog éénmaal per week twee uur te poetsen behelst enkel één atelier en het toilet op de bovenverdieping en de inkom. Alle andere ruimtes waar gebruikt van gemaakt worden, zouden niet meer onderhouden worden. Door deze drastische beslissing zal het stedelijk patrimonium verloederen wat toch ook niet de bedoeling kan zijn.

Vraag:
Welke oplossing ziet de schepen zodat een redelijk onderhoud van het kasteel Claeys-Bouüaert  kan gegarandeerd worden?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Centrum voor Jonge Kunsten maakt inderdaad al vele jaren gebruik van een gebouw dat eigendom is van de Stad Gent, zoals we ook elders in de stad ons patrimonium inzetten voor onze inwoners.

In het kader van de budgetoefeningen van de voorbije jaren werd door de diensten een oefening gemaakt om het beheer van onze gebouwen te rationaliseren. Dit onder andere door voor alle gebruikers/beheerders van de stedelijke infrastructuur een gelijkaardige ondersteuning te bieden.

In het verleden betaalden we als stad de schoonmaak van sommige gebouwen die externen gebruiken, bij andere niet. Dit gold niet voor alle externe gebruikers op eenzelfde manier en wordt stelselmatig uniform gemaakt. In de besparingsronde werd inderdaad beslist door het college om de dienstverlening voor schoonmaak aan vzw’s en externen die stadsgebouwen gebruiken te stoppen. Zo ook voor de ruimtes die door het CJK gebruikt worden in het Kasteel Claeys-Bouüaert. Als eigenaar van het gebouw staan we uiteraard wel in voor herstel en grote onderhoudswerken. De huurder zal echter zelf voor het poetsen instaan.

Uiteraard nemen onze diensten Facilitair Management op deze locatie wel de schoonmaak op voor de delen bestemd voor de stadswerking, met name Onderwijs (zolderverdieping). Daarvoor is er het nodige budget behouden.

Recentelijk is de vraag gekomen voor bijkomende schoonmaak voor de uitbreiding van het gebruik door zowel Academie voor Beeldende Kunst als DKO De Kunstbrug. Dit wordt verder bekeken tussen de verschillende stadsdiensten.

Voor de overige delen van het kasteel is het de bedoeling dat de externe gebruikers de schoonmaak op zich nemen, net zoals elke “huurder” daartoe verplicht is. Uiteraard blijven onze diensten wel instaan voor verschillende onderhoudswerken en bijvoorbeeld keuringen van technische installaties, conform de geldende afspraken en huurcontracten.

Het CJK zal zonder twijfel verder zorgvuldig met het gebouw omspringen en onze diensten zullen er ook aan blijven werken dat ons waardevol historisch stedelijk patrimonium in goede staat te houden. Zo hebben onze diensten onlangs het dak van het voormalig koetshuis aangepakt en lopen de studies voor de opmaak van een restauratiedossier.

Hafsa El-Bazioui
Schepen voor Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info