Facilitaire problemen OC Oostakker en jeugdhuis Maegher Goet

30 oktober 2023

Het ontmoetingscentrum Oostakker is een veel gevraagde locatie om diverse activiteiten te organiseren. Door de aanwezigheid van het podium en de vele ruimtes is deze locatie gegeerd bij diverse verenigingen. Een tijdje geleden werd een lek in het dak gedetecteerd waardoor het water binnen sijpelt met alle gevolgen vandien.

Dergelijke zaken worden best zo spoedig mogelijk aangepakt om erger te voorkomen. Ook het jeugdhuis Maegher Goet heeft schade opgelopen door een vrachtwagen die tegen het gebouw is gereden. Deze schade moet nog vastgesteld worden door de diensten.

Vraag:
Wanneer zullen de dringende herstellingswerken aan het OC Oostakker uitgevoerd worden om verdere aftakeling te voorkomen?
Hoe zal de schade aan het jeugdhuis Maegher Goet aangepakt worden en binnen welke tijdspanne?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het lek in het dak werd gerapporteerd en reeds hersteld vóór de zomer van 2023. Na de zomer bleek er echter nog steeds een lek te zijn, wat bij een interventie op 26/10/2023 door de contractant ter plaatse werd vastgesteld en meteen hersteld. We menen dat hiermee het dak hersteld en in orde is.

Ook na uitvoering van deze tweede opdracht zullen de muren nog moeten uitdrogen, en zal verluchten nodig zijn om eventuele geurhinder snel te doen verdwijnen.

Herstellingen zijn ingepland bij onze externe raamcontractant en zullen zo snel mogelijk worden hersteld.

Meteen na de aanrijding van het Jeugdhuis Maegher Goet gingen medewerkers van FM ter plaatse om de situatie te beoordelen en te bekijken welke eerste maatregelen nodig waren om het gebouw te beveiligen (wind- en waterdicht te maken) en welke herstellingen verder nodig zouden zijn. De herstellingswerken kunnen niet door eigen personeel gebeuren. De reparatie van de aanrijdingsschade zal dus door een externe aannemer uitgevoerd worden. Een precieze timing hierrond is nog niet bekend.

Midden november ging ook een stabiliteitsingenieur van onze dienst ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw te beoordelen. Deze bleek niet aangetast te zijn door de aanrijding dus blijft enkel nog de oppervlakkige aanrijdingsschade aan het gebouw die moet hersteld worden.

Dit wordt uiteraard verder opgevolgd door onze diensten. We hebben de uitbaters van het gebouw hierover ook op de hoogte gesteld. Het is van groot belang dat problemen snel en via de juiste kanalen gemeld worden om interventies ook vlot te kunnen inplannen en uitvoeren. De diensten nemen dit nogmaals op met de beheerders om misverstanden, vertragingen en frustraties te vermijden in de toekomst. 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info