Gebruikers deVierdeZaal Gentbrugge

22 november 2023

Gemeenteraadslid Christophe Peeters ontving van de schepen voor Facilitair Management een opgevraagd overzicht van de gebruikers van deVierdeZaal in Gentbrugge voor 2022, en had hierbij een aantal vragen.

Hoeveel keer heeft iedere gebruiker deVierdeZaal gereserveerd in 2022? 
Zijn dit vaste momenten of niet? 
Wat waren de tijdstippen (avond, week, weekend, vakantieperiodes)?  
Hoeveel personen waren er aanwezig per activiteit? 

Antwoord:
In 2022 maakten 49 verschillende verenigingen actief gebruik van de zaal (een groter aantal werd ingeboekt, maar we corrigeren hier de activiteiten die uiteindelijk niet hebben plaatsgevonden). Daarvan gebruikten 40 verenigingen de zaal tussen 1 en 5 dagen (en de meeste van de meerdaagse boekingen zijn aaneensluitend en kunnen dus als één event beschouwd worden). 3 verenigingen gebruikten de zaal tussen 5 en 10 dagen. 4 verenigingen tussen 10 en 15 dagen. 2 verengingen gebruikten de zaal 30 en 32 dagen respectievelijk.

Van de gebruikers die de zaal meer dan 10 keer per jaar gebruiken zien we slechts één gebruiker die consequent twee-wekelijks op woensdag de zaal gebruikt. Het gaat hier niet om een strikt buurtgebonden vereniging. Andere frequente gebruikers blijken doorheen het jaar van dag/avond gewisseld te hebben waaruit moeilijk kan afgeleid worden of er vraag voor een vast moment wel/niet bestaat. De reden daarvoor is bij onze diensten niet gekend want de boekingen woorden door de beheerder gedaan.

De zaal werd in 2022, 57 keer voor een gehele dag en avond gebruikt, 73 keer enkel ’s avonds, 32 keer enkel overdag, 23 keer namiddag + avond, 9 keer enkel voormiddag en 6 keer enkel namiddag.

Het aantal deelnemers per activiteit werd door de jeugddienst opgevraagd bij de beheerder. 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info