Repair cafés

21 november 2023

In een Repair café herstellen vrijwillige reparateurs allerlei voorwerpen zoals kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen enz. De afgelopen tien jaar werden heel wat Repair cafés georganiseerd. In 2014 werd Gent zelfs uitgeroepen tot de Repair Café hoofdstad van de wereld. 

Stad Gent biedt hen ondersteuning op vlak van communicatie, organisatie, transport, opvolgen van vrijwilligers,… Eind 2024 wordt deze ondersteuning stopgezet.  Men gaat op zoek naar een organisator die dit vanaf 2025 wilt overnemen. 

Vraag:
Waarom wordt de ondersteuning eind 2024 stopgezet? 
Wat is de stand van zaken van de zoektocht naar een organisator? 

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De buurtwerkers van Dienst Ontmoeten en Verbinden (OTV) experimenteren constant met nieuwe methodieken en invalshoeken om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Repaircafés zijn daar een goed voorbeeld van. Dankzij ook de aanhoudende inzet van de vrijwilligers, draaien de Gentse Repaircafés goed. De Stad- met dienst OTV, begeleidt een 50-tal Repaircafés per jaar. Ook Ivago en gmf organiseren Repaircafés.

Vanuit de dienst Ontmoeten en Verbinden is de inzet sterk verschoven van het inhoudelijk uitbouwen van de werking, naar een extra inzet op logistieke steun. Bij de besparingsoefening, waarbij gekeken werd naar de kerntaken van buurtwerk, is gekozen voor een andere aanpak voor de Repaircafés. We willen dat de werking kan blijven verdergaan, maar met een ondersteuning van een derde partner. Daarvoor bereidt de dienst intussen verschillende pistes voor.

De voorbije maanden zijn geïnteresseerde partnerorganisaties aangesproken in de sectoren individuele materiële bijstand, sociale economie en circulaire economie. Momenteel lopen deze gesprekken en kunnen we nog niet veel in deze of gene richting meegeven. Zodra dat mogelijk is, zullen we daar uiteraard verder over communiceren.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info