Bibberen in Stadskantoor

5 december 2023

De afgelopen dagen konden we het allemaal voelen, koning Winter is in het land. In 2022 dwongen de hoge energieprijzen ons uitzonderlijk tot de introductie van het winterplan. Vanaf deze winter wordt echter gekozen voor een duurzame balans tussen het comfort van onze gebruikers en slim en verantwoord verwarmen. De doeltemperatuur is  20 °C in alle gebouwen, met uitzondering van de woonzorgcentra en enkele musea. 

Nochtans werken de personeelsleden die gehuisvest zijn in het Stadskantoor, meer bepaald op het 2de verdiep kant Zuidpark, in veel koudere temperaturen. Medewerkers signaleerden in de week van 27 november op verschillende dagen en tijdstippen temperaturen van rond de 17 graden. Op maandagmorgen 4 december werd er amper 15,3 graden gemeten. Het is niet verantwoord om in dergelijke koude temperaturen te werken. 

Vraag:
Wat is de reden van deze koude temperaturen in het Stadskantoor?
Was de schepen hiervan reeds op de hoogte?
Wat zal men ondernemen om dit op korte termijn op te lossen? 

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Maandag 27 november kreeg het beheer van site Zuid meldingen van ‘lage temperatuur’ door van gebruikers van de 2e verdieping van het Stadskantoor. 2 sturingsmodules van de 2e verdieping, B-Blok, bleken uit te staan.

Een technisch probleem dat onze eigen technische diensten niet zelf konden herstellen. Daarom werd de leverancier opgeroepen. Die kwam op vrijdag 1 december ter plaatse en heeft een reset gedaan van de HVAC-sturingssystemen.

Na het ijskoude weekend bleek de ingreep door de leverancier op maandag 4 december onvoldoende. Ook op de 6 de verdieping meldde men dat het er te koud was. Bij verder nazicht bleek dat bij de reset bepaalde instelwaarden ontregeld werden. Concreet stonden die op een te lage temperatuur en een late opstarttijd. Het betrof hier vooral problemen met de koppeling tussen bestaande delen van het gebouw en vernieuwde delen binnen het huidige project stadskantoor, waardoor verwarming later en niet op correcte temperatuurinstelling startte dan ingesteld via weekprogramma.)

Genomen Acties:
1. Beheer site Zuid monitort continu de temperaturen, en dit zowel fysiek als via het gebouwbeheersysteem tot wanneer de temperatuur voor alle zones optimaal is. Op basis hiervan wordt onmiddellijk bijgestuurd indien en waar nodig. Vanaf 6 december ging een medewerker op alle verdiepingen langs om de daadwerkelijke temperatuur te meten, en dit zo lang tot de problemen onder controle waren. Vanaf 7 december waren de meeste temperaturen genormaliseerd. Enkel op een beperkt aantal locaties (rotonde, kant park) waren de temperaturen nog iets beneden de doelwaarde van 20°. Dit wordt uiteraard verder opgevolgd.
2. Intussen werd ook communicatie voorzien naar alle medewerkers gehuisvest in het Stadskantoor met daarbij de vraag om temperatuurproblemen zeker te blijven signaleren aan beheer, via de juiste kanalen.
3. Er is een aangepaste flow uitgewerkt binnen FM om ervoor te zorgen dat alle meldingen m.b.t. temperatuur Stadskantoor sneller opgevolgd worden. Zo kan de vertraging tussen het melden van een probleem en het verhelpen ervan ingekort worden.
4. We bekijken de mogelijkheid om op middellange termijn bij overschrijding van temperaturen een automatische alarmering te genereren, waarbij we nog sneller zullen kunnen ingrijpen. 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info