Sterk dalend aanbod aan bankautomaten in Gent

5 december 2023

De grootbanken KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis rollen onder de naam Batopin een gezamenlijk netwerk van bankneutrale bankautomaten (CASH-punten) uit. Op zich een goed initiatief, ware het niet dat hier tegenover staat dat de eigen bankautomaten van deze banken stelselmatig verdwijnen. Het aanbod aan plaatsen waar mensen cash geld kunnen afhalen (of storten) vermindert hierdoor aanzienlijk.

Volgens de website van het initiatief zijn er momenteel 12 CASH-punten in Gent wat een wel heel beperkt alternatief is terwijl de vertrouwde bankautomaten in de buurt één na één plots blijven verdwijnen. Niet alleen het beperkte aantal en de spreiding ervan roepen vragen op, de meeste van deze nieuwe CASH-punten bieden enkel biljetten van 20 EUR en 50 EUR aan (geen biljetten van 5 EUR, 10 EUR of 100 EUR dus) en van sommigen zijn de openingsuren bovendien beperkt (06.00u – 00.00u).

Naast Batopin werd ook Jofico opgericht, een netwerk met AXA, Argenta, Crelan, BPost Bank en VDK dat eveneens nadenkt over het stroomlijnen van het netwerk bankautomaten van deze banken - die vooralsnog wel nog ter beschikking blijven. Belangrijk hierbij op te merken is dat Bpost Bank vanaf 2024 deel zal uitmaken van BNP Paribas Fortis en dus ook van Batopin.

Tenslotte werd dit voorjaar een akkoord gesloten tussen de federale regering en de financiële sector dat onder meer voorziet in een betere dekkingsgraad (een bankautomaat binnen 2 km afstand over de weg in stedelijke gebieden, binnen 3 km in zogenaamde tussengebieden en binnen 5 km in landelijke gebieden). Om de snelle daling van het aantal bankautomaten in dichtbevolkte gebieden te stoppen en de steeds vaker opduikende wachttijden te beperken, zijn daarnaast garanties bekomen rond het behoud of bijplaatsen van 80 bankautomaten op strategische locaties. Het akkoord bepaalt verder dat ten minste een op twee Batopin-automaten over de functie om geld te storten moet beschikken, wat vooral belangrijk is voor handelaars en vrije beroepen.

Vraag:
Op welke manier wordt overleg gepleegd vanuit de stad met Batopin en banken die geen deel uitmaken van Batopin om het aanbod van bankautomaten op het grondgebied van Gent te garanderen?
Worden nog bijkomende CASH-punten gepland in Gent? Wordt hier ook gedacht aan de deelgemeenten en minder centraal gelegen wijken?
Zal het feit dat Bpost Bank vanaf 2024 BNP Paribas Fortis wordt effectief tot gevolg hebben dat ook de automaten aan postkantoren zullen sluiten?
Wat is het standpunt van de stad over de beperkingen op vlak van beschikbare soorten biljetten en openingsuren?
Hoeveel bankautomaten zijn er vandaag op het grondgebied van Gent? Hoeveel waren dat er op 1 januari 2019?
Welke impact heeft het akkoord tussen de federale regering en de financiële sector concreet op de Gentse situatie?
Is er ondertussen meer duidelijkheid of ook Jofico een gelijkaardige oefening in het vooruitzicht stelt of wordt het aanbod van automaten van de daarbij aangesloten banken (voorlopig) behouden?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord kan u hier bekijken.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info