Putten in wegdek Ijzerlaan Gent

12 december 2023

Na talrijke klachten van buurtbewoners en een bezoek ter plaatse blijkt dat het wegdek aan de Ijzerlaan te Gent  zich in een zeer slechte toestand bevindt met gevaarlijke putten ingevolge het zwaar verkeer dat daar dagelijks passeert en het wegdek teistert. Het dagelijks daveren van de aanpalende huizen leidt zelfs tot schade en scheuren in enkele woningen waarvan reeds door de getroffen buurtbewoners melding werd gemaakt.

Vraag:
Kan aangedrongen worden bij AWV op de nodige herstellingen op korte termijn?
Staat ook een structurele vernieuwing van het wegdek op deze korte strook van de R40 gepland in de nabije toekomst zodat buurtbewoners niet langer schade ondervinden van het daverend verkeer?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) is op de hoogte van de gebreken in de verharding van de R40 op die plaats. Er wordt regelmatig geïnspecteerd en de putten worden zo vaak voorlopig gevuld, maar helaas houdt die tijdelijke herstelling niet lang stand.

Het AWV plant in 2024 een ingrijpend structureel onderhoud van dit wegdek van de R40 richting Heuvelpoort, tussen de Eedverbondkaai en de Kortrijksesteenweg. Daarbij zal de asfaltverharding vernieuwd worden. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info