Het Toreken Vrijdagmarkt

14 december 2023

De vzw Poëziecentrum is al jarenlang gehuisvest in het Toreken aan de Vrijdagsmarkt. Omdat ze niet langer de huur kunnen betalen aan Stad Gent, stond voor 1 januari 2024 een verhuis gepland naar een ander historisch pand in de buurt, het Huis van Oombergen in de Koningstraat. Omdat aan dit pand nog verbouwingswerken moeten uitgevoerd worden, zal de overeenkomst met het Poëziecentrum verlengd worden tot het centrum kan verhuizen. 

Vraag:
Wat zal met het Toreken  gebeuren, eens het Poëziecentrum verhuisd is? 

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De geplande verhuis van de vzw Poeziecentrum vindt zijn oorsprong in een opportuniteit om te kunnen instappen in het project dat door de Vlaamse overheid wordt opgezet in het dichtbij gelegen KANTL. Het klopt wél dat de voorbereidende werken die in opdracht van de Vlaamse Overheid moeten uitgevoerd worden langer duren dan initieel verwacht. Om de continuïteit van de werking te ondersteunen zal de Stad Gent tot aan de definitieve verhuis het gebouw op de Vrijdagsmarkt blijven ter beschikking stellen van de vzw Poeziecentrum.

Het zal de huidige bestuursploeg niet meer toekomen om een beslissing te nemen over de herinzet van dit gebouw gezien het naar verwachting nog het gehele jaar 2024 door de huidige gebruiker zal gebruikt worden. We weten dat grote infrastructuurwerken soms vertraging kunnen oplopen, zeker in context van historische gebouwen en willen niet het risico lopen dat in de overgang tussen de huidige en mogelijke toekomstige gebruiker problemen opduiken. De diensten bereiden alles voor zodat de nieuwe bestuursploeg snel zal kunnen beslissen over de toekomst van dit gebouw.

Zoals u weet lopen er ook verschillende trajecten rond het historische patrimonium in de binnenstad, rond vastgoedstrategie en een cascade voor het toewijzen van vrijgekomen gebouwen. 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info